Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska działa w oparciu ustawę o organizacjach pracodawców. (Dz.U. 1991 nr 55 poz. 235 z p.zm.) Jesteśmy regionalnym, samodzielnym i autonomicznym związkiem, który dla realizacji celów statutowych zrzeszony jest w ogólnopolskiej strukturze Związku Pracodawców i Przedsiębiorców. Link: www.zpp.net.pl
ZPP Wielkopolska reprezentuje interesy Przedsiębiorców i Pracodawców, którzy są członkami naszej organizacji. Uważamy się za aktualnych depozytariuszy wartości bliskich tradycji naszych minionych i przyszłych pokoleń. Nie ulegliśmy iluzjom lewicowych utopii i kakofonii lewackich obietnic. Czujemy dumę z naszych antenatów i obowiązek wobec naszych potomków. Z Grecji pamiętamy o mądrości, prawdzie i cnotach ludzkich. Z Rzymu wspominamy prawo, odwagę i honor. Z Chrześcijaństwa przywołujemy etykę, wolną wolę i tolerancję dla innych ludzi. Do kultury cywilizacji łacińskiej staramy się dołożyć poszanowanie etosu pracy i jej owoców. Opowiadamy się za wolnością powiązaną z odpowiedzialnością jako opozycją zniewolonego bezpieczeństwa. Obowiązuje moda na demokracje. Rządy ludu mają wszyte w swe struktury wybory a w konsekwencji koterie wyborców. ZPP Wielkopolska nie jest i nie będzie partią jak organizacją o ambicjach politycznych. Jesteśmy dobrowolnym zrzeszeniem animatorów firm, którzy oczekują ochrony praw pracodawców i reprezentacji także ich interesów gospodarczych bądź instytucjonalnej interwencji ZPP Wielkopolska wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego. Przed wstąpieniem prosimy o zapoznanie się z dostępnymi w sieci materiałami czy jest to organizacja dla Ciebie. Zapraszamy i do zobaczenia.