Spotkanie przedsiębiorców z prof. Krasnodębskim – pytania ZPP Wielkopolska

Przyłączamy się do zaproszenia przedsiębiorców na spotkanie z prof. Zdzisławem Krasnodębskim: „Jak skutecznie reprezentować interesy polskich przedsiębiorców w UE?” ZPP Wielkopolska ciekawa jest odpowiedzi na trzy pytania. Szanowny Panie Profesorze, celem PIS-u w Wielkopolsce są dwa mandaty. Jest Pan liderem. Proszę powiedzieć i wybrać z kim z listy chciałby Pan dostać się do Euro Parlamentu?…

Konwent Dobrych Praktyk – Poznań 24 maja 2019

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców na Konwent Dobrych Praktyk, które odbędzie się 24 maja w WSB Poznań. Wstęp płatny. Wydarzenie jest związane z premierą książki: „Księga Dobrych Praktyk” będącej zwieńczeniem 2-letniego projektu CSR, polegającego na zbieraniu najlepszych praktyk do wzrostu zysku i rozwoju kultury organizacyjnej biznesu w kraju. Autor, Krystian Pluciak, postanowił odnaleźć najlepiej zorganizowane polskie firmy…

Wszyscy przytulą przedsiębiorców, że samozatrudnieni nawet nie pisną

Nie wszystko, co miło się zaczyna, dobrze się kończy. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii zorganizowała drugą edycję cyklu konferencji „PRAWO DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”. W trakcie spotkań w sali zielonej MTP przedsiębiorcy mogli dowiedzieć się jak skorzystać z rozwiązań wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, Pakiet MŚP, Mały ZUS, ustawę o sukcesji i wiele…

Powołanie Witolda Solskiego w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Poznaniu

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Poznaniu. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska uprzejmie komunikuje, że Starosta Poznański Pan Jan Grabkowski Zarządzeniem nr 42/2019 Starosty Poznańskiego z 13 maja 2019 roku powołał Pana Witolda Solskiego w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Poznaniu na kadencję 2019 – 2023. Zgodnie z umocowaniem wynikającym w szczególności z zapisów Ustawy…

dobrowolny ZUS? Mamy taki postulat.

V nadzwyczajne posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców poświęcone było problematyce składek na ZUS. Rozpatrywana, na razie w gronie przedsiębiorców, propozycja Rzecznika o dobrowolności, wzorem Niemiec, składek dla przedsiębiorców spotkała się ze zrozumiałym poparciem zgromadzonych. Z przeprowadzonych przez Warsaw Enterprise Institute badań wynika, że mali i średni przedsiębiorcy za szczególnie dotkliwą uznają…

Obrady Prezydium Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu Witold Solski miał zaszczyt uczestniczyć w obradach Prezydium Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu. Podjęte zostały Uchwały w sprawie opinii o nowych kierunkach kształcenie zawodowego w szkołach Wielkopolski, które jako wnioski ze szkół napłynęły przed majowym terminem spotkania. W czerwcu będziemy procedowali kolejne ciągle napływające wnioski także i z…

Spotkanie Polskiego Forum Technologii Morskich

Prezes Polskiego Forum Technologii Morskich Jerzy Czuczman był gospodarzem spotkania w hotelu Skipper w Redzie. Członkami tej prężnie rozwijającej się organizacji branżowej są przedstawiciele stoczni, dostawcy systemów i wyposażenia, biura projektowe oraz przedsiębiorstwa działające w sektorze stoczniowym w Polsce. Członkowie PFTM objęli 25% udział w rynku budowy wszystkich statków w pełni wyposażonych mierzony pojemnością brutto…

II Wielkopolski Kongres Prawa Zamówień Publicznych

Już 10 czerwca 2019 r. w hotelu Mercure Poznań Centrum odbędzie się druga edycja Wielkopolskiego Kongresu Prawa Zamówień Publicznych. Organizatorem wydarzenia jest pismo „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” oraz „Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych”. Konferencja skierowana jest do wykonawców i zamawiających. W czasie jej trwania wybitni eksperci omówią bieżące problemy w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w…

Forum podatkowe Poznań 2019

W dniach 13 – 14 maja odbędzie się, organizowane przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, Forum Podatkowe Poznań 2019. W trakcie forum najwybitniejsi specjaliści i doradcy podatkowi dyskutowali będą nad stanem obecnym i przyszłością polskiego systemu podatkowego. W obradach forum wezmą udział nie tylko osoby czynnie zajmujące się kształtowaniem systemu podatkowego w ramach obowiązującego i projektowanego ustawodawstwa ale…

Drugie terenowe biuro Rzecznika MiŚP otwarte w Poznaniu

24 kwietnia br. w Poznaniu odbyło się oficjalne otwarcie oddziału Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jest to drugie, po Krakowie, terenowe biuro do którego mogą zgłaszać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy ze swoimi problemami i sprawami toczonymi z organami administracji państwowej. W otwarciu biura w Poznaniu uczestniczył wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i…