Komunikat dotyczący WRDS

Informujemy, że na wniosek Związku Przedsiębiorców i Pracodawców z Warszawy, ze składu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu zostali odwołani członkowie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska. Innymi słowy, nie jesteśmy już członkami WRDS.

Webinarium „Zwolnienia pracowników oraz zmiany warunków zatrudnienia z przyczyn ekonomicznych i organizacyjnych”

Szanowni Państwo, W imieniu wspólników Kancelarii Prawa Pracy SZUSZCZYŃSKI KAMIŃSKA w Poznaniu (www.szuszczynski.pl) zapraszam Państwa na bezpłatne webinarium, którego tematyką będzie: „ZWOLNIENIA PRACOWNIKÓW ORAZ ZMIANY WARUNKÓW ZATRUDNIENIA Z PRZYCZYN EKONOMICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH”. Podczas webinarium wspólnicy Kancelarii – Pani mec. Anna Kamińska oraz Pan Mec. Michał Szuszczyński podzielą się z Państwem swoim praktycznym doświadczeniem związanym z wieloma projektami przeprowadzanymi przez Kancelarię w…

Wszystko, dużo i bez końca – rekonstrukcji rządu

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców na terenie Wielkopolski przeprowadził wśród swoich członków badanie sondażowe. Wywiad ankietowy prowadzony był w dniu 23 sierpnia, telefonicznie ze wsparciem komputerowym. Przeanalizowaliśmy typowania liderów firm. Prognozujemy ruchy na giełdzie nazwisk aktualnego składu rządu w perspektywie zapowiadanej jego wrześniowej rekonstrukcji. Pamiętajmy, że w szorstkiej przyjaźni tzw. prawicy, to PIS ma dotacje i…

Odpowiedź MSZ w sprawie cichej dyplomacji i analiz możliwości rozpadu wspólnoty europejskiej

Kto pyta, nie błądzi. Po czasie oczekiwania i peregrynacji po politycznych gabinetach, ZPP Wielkopolska, nawet Prezes Solski imiennie, otrzymał odpowiedź na skierowane do Ministra Spraw Zagranicznych pytania. Wiemy wiele choć nie wiele lecz w sam raz – jak głosi piosenka. Informacja publiczna, którą nam udostępniono, przedstawia się następująco. Tak, członkostwem Polski w Unii Europejskiej zajmuje…

10 postulatów MŚP do Premiera

Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów RP na ręce RMŚP Pana Adama Abramowicza W związku z inicjatywą Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców stworzenia listy najważniejszych postulatów, których wdrożenie wpłynie pozytywnie na klimat prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju p o p i e r a m 10 postulatów zredagowanych przedstawionych przez Rzecznika. Po wejściu w…

Bankructwo państwa

W ostatnich dwustu latach obserwowaliśmy na świecie ponad 250 bankructw państw. Niektóre z nich bankrutowały kilkukrotnie, a około 70 razy państwa wstrzymywały wypłatę należności wobec swoich obywateli. Statystycznie co trzy lata, w jakimś kraju, władza okradła swych podatników. Bankructwo i niewypłacalność, to terminy ekonomiczne a upadłość to termin prawny. Z bankructwem państwa mamy do czynienia,…

List ZPPW Solski do Premiera Mateusza Morawieckiego 31 lipca 2020

Treść pisma w pdf: ZPPW Solski do Premiera Morawieckiego 31 lipca 2020 Proszę o ujawnienie, ile Osób i o jakich kwalifikacjach tworzy w rządzie komórkę, której zadaniem jest prowadzenie cichej dyplomacji i analiz możliwości rozpadu wspólnoty europejskiej? Jakimi środkami i jakim budżetem dysponuje ten departament białego wywiadu? Jakie strategie i stres testy są opracowywane na…

NIK – wnioski z kontroli nad systemem bezpieczeństwa obrotu Środkami Ochrony Roślin

Niedawno NIK udostępniła w Internecie informacje o wynikach kontroli nad systemem bezpieczeństwa obrotu Środkami Ochrony Roślin (ŚOR)1. Substancje te są obecnie szeroko stosowane, a nawet niezbędne w każdym gospodarstwie rolnym, sadzie, czy w leśnictwie, lecz ich stosowanie wymaga kontroli oraz prowadzenia badań w zakresie ich wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi. Jak możemy się dowiedzieć…

48 – 48

48 lat ma Rafał Trzaskowski. 48 lat ma Andrzej Duda. W drugiej turze można nie wziąć udziału. Można pójść na wybory i nie skreślić żadnego z kandydatów lub skreślić obu. Można także oczywiście wybrać jednego z nich jako lepszego, bądź jako mniejsze zło. Po podliczeniu głosów różnica może być mniejsza aniżeli 48 tysięcy głosów. Tak…

GRANTY dla wielkopolskich przedsiębiorców!

Wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie finansowania kapitału obrotowego na utrzymanie płynności finansowej – w związku z sytuacją gospodarczą wywołaną pandemią koronawirusa – będzie udzielane przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. Zgodnie z obowiązującymi procedurami, WARP złoży w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dokumentację w celu przeprowadzenia naboru dla przedsiębiorców,…