Paweł Pruszyński

Ur. 19.06.1953 r Łódź Wykształcenie wyższe(magister) – Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji Szkoła Oficerska w Legionowie – aktualny stopień gen. bryg.(rezerwa) Ostatnio pełnione funkcje związane z Bezpieczeństwem Państwa: Były Zastępca Szefa Urzędu Ochrony Państwa w Warszawie Były Zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie. W-ce Prezes Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (aktualnie). Były Przewodniczący Komisji…