Komunikat dotyczący WRDS

Informujemy, że na wniosek Związku Przedsiębiorców i Pracodawców z Warszawy, ze składu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu zostali odwołani członkowie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska. Innymi słowy, nie jesteśmy już członkami WRDS.

10 postulatów MŚP do Premiera

Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów RP na ręce RMŚP Pana Adama Abramowicza W związku z inicjatywą Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców stworzenia listy najważniejszych postulatów, których wdrożenie wpłynie pozytywnie na klimat prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju p o p i e r a m 10 postulatów zredagowanych przedstawionych przez Rzecznika. Po wejściu w…

List ZPPW Solski do Premiera Mateusza Morawieckiego 31 lipca 2020

Treść pisma w pdf: ZPPW Solski do Premiera Morawieckiego 31 lipca 2020 Proszę o ujawnienie, ile Osób i o jakich kwalifikacjach tworzy w rządzie komórkę, której zadaniem jest prowadzenie cichej dyplomacji i analiz możliwości rozpadu wspólnoty europejskiej? Jakimi środkami i jakim budżetem dysponuje ten departament białego wywiadu? Jakie strategie i stres testy są opracowywane na…

Odpowiedź na List Otwarty do Ministra Spraw Zagranicznych

Otrzymaliśmy odpowiedź na List Otwarty ZPP Wielkopolska skierowany do Ministra Spraw Zagranicznych w dniu 3 kwietnia 2020. Szanowny Panie, W odpowiedzi na Pański wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję, że głównym urzędem właściwym w kwestiach problematyki związanej z członkostwem Polski w Unii Europejskiej jest urząd ministra ds. europejskich – wydzielony pion w Kancelarii Prezesa…

Odpowiedź MAP w sprawie cen maseczek

Otrzymaliśmy już odpowiedź na List otwarty ZPP Wielkopolska do Premiera Pana Jacka Sasina dotyczący ceny maseczek sprzedawanych przez Pocztę Polską i spełnianych norm jakościowych. MINISTERSTWO AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH Departament Nadzoru I Warszawa, 19 maja 2020 r. Pan Witold Solski Prezes Zarządu Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska Szanowny Panie Prezesie, w odpowiedzi na pismo z dnia 16…

List otwarty ZPP Wielkopolska do Prezesa Rady Ministrów dotyczący planu „odmrażania gospodarki”

Pan Premier Mateusz Morawiecki kontakt@kprm.gov.pl Do rąk: Adam Abramowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Wilcza 46, 00-679 Warszaw Szanowni Panowie, Jako organizacja przedsiębiorców, wchodząca w skład Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców –  zwracamy się do Pana z  apelem o wyznaczenie i ogłoszenie ostatecznej daty zakończenia ograniczeń w działaniu firm  i powrotu  do…

List otwarty ZPP Wielkopolska do Premiera Pana Jacka Sasina

Ministerstwo Aktywów Państwowych Wice Prezes Rady Ministrów Minister Aktywów Państwowych Pan Jacek Sasin me@me.gov.pl do wiadomości: Ministerstwo Rozwoju Minister Rozwoju Pani Premier Jadwiga Emilewicz kancelaria@mr.gov.pl Szanowny panie Premierze, Jako organizacja skupiająca polskich przedsiębiorców z głębokim niepokojem przyglądamy się pogarszającej się sytuacji gospodarczej, w tym kurczącemu rynkowi zamówień, rynkowi produktów i usług. Z niepokojem obserwujemy też…

Oczko Prezydenta 2020, kolejne 21 pytań

Druga seria pytań do Kandydatów na Prezydenta Polski. Tym razem, pytania są dużo prostsze. Prosimy o udzielenie odpowiedzi do końca kwietnia 2020 roku, przesyłając je na adres: zpp@zpp.poznan.pl Państwa poglądy opublikujemy na naszej witrynie. Czy jest Pan/Pani zwolennikiem finansowania organizacji i partii politycznych z budżetu państwa? a) Tak b) Nie Czy jest Pan/Pani zwolennikiem finansowania (w…

List otwarty ZPP Wlkp. do Premiera w sprawie kar za zawyżanie cen

List otwarty ZPP Wielkopolska do Prezesa Rady Ministrów Pan Premier Mateusz Morawiecki kontakt@kprm.gov.pl do wiadomości: Ministerstwo Aktywów Państwowych Wice Prezes Rady Ministrów Minister Aktywów Państwowych Pan Jacek Sasin me@me.gov.pl Ministerstwo Rozwoju Minister Rozwoju Pani Jadwiga Emilewicz kancelaria@mr.gov.pl Ministerstwo Sprawiedliwości Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Pan Zbigniew Ziobro kontakt@ms.gov.pl Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Minister Rolnictwa i…

List Otwarty ZPP Wielkopolska do Ministra Spraw Zagranicznych

LIST OTWARTY ZWIĄZKU PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW WIELKOPOLSKA Wasza Ekscelencjo, W trybie dostępu do informacji publicznej uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi i wyjaśnień na nurtujący Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska problem. Jesteśmy średniej wielkości światowym mocarstwem. W Europie i w Unii Europejskiej jesteśmy istotnym i poważnym Państwem. Politycy i Dyplomaci cechują się roztropnością i dalekowzrocznością. Władcy…