Europejski Instytut Mediacji to samodzielna jednostka Fundacji Freda Gijbelsa. Celem jego działań jest promocja i realizacja mediacji oraz metod ADR ( Alternative Dispute Resolution) we wszystkich płaszczyznach życia społecznego i gospodarczego. Mediatorzy Instytutu to fachowcy z wieloletnim doświadczeniem w rozwiązywaniu sporów gospodarczych, społecznych i innych cywilnych, w tym także rodzinnych. Nasi mediatorzy to wyłącznie osoby wpisane na listę mediatorów sądowych przy prezesie sądu okręgowego w Poznaniu. Dyrektor Instytutu Marceli Kwaśniewski jest mediatorem od 2011 a jego specjalizacja to sprawy gospodarcze i pracownicze.

ADRES: ul. Kosińskiego 21/61, 61-521 Poznań

Kontakt: eiminstytut@gmail.com

Tel: 509 955 925

www: www.instytutmediacji.eu