Debata Abramowicz-PrzedsiębiorcyZ cyklu „Debaty o sprawach ważkich„, ZPP Wielkopolska ma zaszczyt zaprosić wszystkich przedsiębiorców, pracodawców i inne osoby zainteresowane poprawą warunków prowadzenia biznesu w Polsce na spotkanie dyskusyjne, w którym udział wezmą:

 • Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców,
 • Witold Solski – Prezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Wielkopolska,
 • Sławomir Rudowicz – Przewodniczący Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami.

Mamy jednak nadzieję, że głównymi uczestnikami dyskusji będą sami przedsiębiorcy, którzy przedstawią swoje najważniejsze problemy wynikające z istniejących regulacji oraz być może propozycje ich rozwiązań.

Temat dyskusji: „Co przeszkadza przedsiębiorcom, że potrzebny jest im Rzecznik?

Miejsce: Sala Sesyjna Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
Poznań, al. Niepodległości 16/18.

Termin: 9 stycznia 2019, godz. 13:00

Przewidywane zagadnienia do poruszenia:

 • Regulacje w biznesie: czyli co by tu jeszcze skomplikować?
 • Konstytucja biznesu: czego Państwu zabroniono a nam zezwolono?
 • Gospodarka odpadami i ochrona środowiska: czy Rzecznik posegreguje śmieci – także legislacyjne?

Podczas  spotkania odbędzie się dyskusja z udziałem publiczności.

Zachęcamy do wcześniejszego nadsyłania ewentualnych pytań na adres: biuro@zpp.poznan.pl.
Zobacz dotychczas  nadesłane pytania na końcu tego artykułu.

Honorowy Patronat nad spotkaniem objął Wojewoda Wielkopolski.

Wojewoda Wielkopolski


Adam Abramowicz - Rzecznik MŚPAdam Abramowicz
urodzony w 1961 w Białej Podlaskiej. Absolwent Politechniki Lubelskiej, ukończył także studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej.

Menadżer, przedsiębiorca, radny Białej Podlaskiej (1998-2002 i 2006-2007) i poseł na Sejm (2007-2018).

W czerwcu 2018 powołany na Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

 


Witold SolskiWitold Solski
Przedsiębiorca.  Doradca i ekspert ds. gospodarki nieruchomościami. Prezes Zarządu Kancelarii Doradczej Solski i Partnerzy.

Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska.

 

 

 


Sławomir RudowiczSławomir Rudowicz
Przedsiębiorca z branży komunalnej od 1992 roku z terenu Wielkopolski Południowej- Kalisz, posiada 38- letnie doświadczenie w działalności gospodarczej, członek-założyciel Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami, obecnie Przewodniczący Związku.

 

 

 


Pytania do Rzecznika nadesłane przez przedsiębiorców

 1. Czy i jakie działania podjął lub podejmie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców w zakresie planowanego objęcia zakazem handlu w niedzielę prowadzących sklepy przedsiębiorców działających na podstawie umów franczyzowych”?
 2. Panie Rzeczniku! Ilu jest w Polsce małych i średnich przedsiębiorców? Ilu z nich Pan reprezentuje? Demokracja może, korzystając z procedur parlamentarnych, lub przy użyciu instrumentów sprawowania władzy, zechcieć zrepolonizować, upaństwowić lub przynajmniej przejąć część rynku firm z sektora MSP. Rząd może uregulować wybraną branżę spec ustawą, bądź korzystając ze ścieżki poselskiej obłożyć ją dodatkowym branżowym podatkiem. Redystrybucja bogactwa i wyrównywanie nierówności społecznych nie jedno ma imię. Co może Pan zrobić przeciwko zaborczej demokratycznej władzy społeczeństwa? Co Pan zrobi gdy większość, w imię idei wspólnotowego dobrostanu, zacznie oskubywać mniejszość?
 3. Panie Rzeczniku! Proszę wskazać, z perspektywy właściciela prowadzącego małe bądź średnie przedsiębiorstwo, jedną najważniejszą, najistotniejszą, sztandarową, podjętą podczas okresu sprawowania władzy, decyzje Prawa i Sprawiedliwości. Co najlepszego PIS zrobił dla firm z sektora MSP i co PIS zrobił najgorszego dla firm z sektora MSP? Proszę wybrać po jednym skrajnym fakcie z trzy letniej historii rządów.
 4. Szanowny Panie Rzeczniku. Proszę nakreślić Pana stanowisko w sprawie bankructwa ZUS-u i KRUS-u. Proszę odnieść swą wypowiedź do perspektywy kosztów reformy, i/lub budowy nowego systemu opieki społecznej, którymi obciążone zostaną firmy MSP.
 5. Szanowni Państwo, korzystając z obecności Pana Prezesa Cezarego Kaźmierczaka, proszę o komentarz w sprawie głosów, wypowiadanych w sieci jakoby Związek Przedsiębiorców i Pracodawców był organizacją pro rządową. Czy ZPP jest w jakieś formie przybudówką – think tankiem – przedsiębiorczych sympatyków PIS-u oczekujących, za poparcie w ramach programów FIO, bycia beneficjentem grantów rządowych?
 6. Szanowny Panie Rzeczniku. Jakie jest Pana wynagrodzenie? Proszę podać wysokość rocznego budżetu przydzielonego na działalność Urzędu Rzecznika ds. małych i średnich przedsiębiorców. Jak część owego finasowania pokrywa wydatki na najem nieruchomości, jaka cześć to fundusz wynagrodzeń pracowników etatowych, a jaka część rocznego budżetu wydatkowana będzie na zewnętrzne analizy i ekspertyzy?
 7. Panie Rzeczniku po czyjej stoi Pan stronie? Czy jest Pan z przedsiębiorcami, którym bliska jest zasada domniemania niewinności? Czy opowiada się Pan za instrumentem anonimowej winy i odpowiedzialności zbiorowej? Czy uczciwi mogą spać spokojnie gdy Państwo przydziela sobie władztwo nad poddanymi nieznane cywilizacji łacińskiej?
 8. Szanowny Panie Rzeczniku. Proszę zasygnalizować najważniejszą sprawę, nad którą w styczniu 2019 roku pracuje kierowany przez Pana urząd. Zechce Pan wskazać tło problemu i proponowane rozwiązanie.
 9. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców jest organizacją reprezentującą w Radzie Dialogu Społecznego interesy małych i średnich przedsiębiorców. Szanowny Panie proszę podzielić się przemyśleniami w jaki sposób Urząd Rzecznika zamierza współpracować ze Związkiem dla dobra firm i właścicieli sektora MSP?
 10. Księgowi, doradcy podatkowi, prawnicy i wszelcy eksperci, których wiedza może stanowić element optymalizacji podatkowej są zobowiązani, pod groźbą sankcji karnej i grzywny, donosić na swoich klientów. Czy to słuszna idea na zbudowanie nowej moralności obywatelskiej w przestrzeni współczesnych relacji obywatela z Państwem.
 11. Co robi RMŚP w zakresie faktycznych a nie tych formalnych konsultacji administracji z przedsiębiorcami np. w MF, PARP? Obecnie albo nie ma żadnych konsultacji albo są one wyłącznie formalne (pytanie+ możliwość przysłania odpowiedzi).
 12. Jakie są przewidziane i co robi RMŚP w zakresie elektronicznego kontaktu przedsiębiorców z urzędami np. zamiast wysyłki listem poleconym do odbioru na poczcie (dojazd + kolejka + czas) odbioru elektronicznego korespondencji z US/ZUS/sądów i całej administracji?
  Przedsiębiorca powinien móc zdecydować (dobrowolnie) o tym, że taka forma korespondencji jest dla niego lepsza i wymagać jej od administracji.
 13. Jaką rolę, według Rzecznika, mają do spełnienia mali i średni przedsiębiorcy w nowoczesnej Polsce?

 

Pełny zapis wideo z debaty

Część 1/6 – Pytania 1-3


Część 2/6 – Pytania 4-6


Część 3/6 – Pytania 7-13 oraz pytania publiczności, m.in. Józef Gregorczyk – Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski


Część 4/6 – Pytania publiczności, głos zabrali m.in.
– Wojciech Kruk – Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa,
– Jacek Silski – Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan


Część 5/6 – Pytania publiczności, głos zabrał m.in. poseł Bartłomiej Wróblewski oraz drobni przedsiębiorcy.


Część 6/6 – Pytania od Sławomira Rudowicza dotyczące gospodarki odpadami.