Informujemy, że jako ZPP Wielkopolska zostaliśmy Patronem branżowym Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO oraz Konferencji „Woda – Klimat – Człowiek“, organizowanych przez Grupę MTP w Poznaniu.

Targi POLECO to najważniejsze wydarzenie dla branży ochrony klimatu, zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki komunalnej. Podczas POLECO przedsiębiorcy, instytucje samorządowe i przedstawiciele nauki prezentują innowacyjne rozwiązania, technologie, usługi i produkty z zakresu szeroko rozumianej ekologii. Na POLECO instytucje rządowe ogłaszają nowe programy dotyczące ochrony klimatu, a także prezentują swoje osiągnięcia w tym zakresie. Targi POLECO to także miejsce spotkań, dyskusji i wymiany doświadczeń przedstawicieli branży, izb i stowarzyszeń.
Podczas targów POLECO wyróżnieni zostaną laureaci konkursu „Woda i Człowiek”, którego celem jest promowanie i wspieranie inwestycji wyróżniających się najwyższym efektem ekologicznym, wpływających na poprawę zasobów wodnych w zakresie ilościowym lub jakościowym oraz najlepszych inwestycji z zakresu gospodarki wodnej lub wodno-ściekowej realizowanych przez przedsiębiorstwa komunalne, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, spółki wodno-ściekowe, samorządy lub przedsiębiorców.

Konferencja „Woda – Klimat – Człowiek“
21 października 2020 r.

Międzynarodowe Targi Poznańskie
Godz. 12:00-14:30 – konferencja
Godz. 15:00-16:00 – panel dyskusyjny
Wiodące tematy konferencji:

 • Prezentacja programów – Dom z klimatem / Moja woda / Greenevo
 • Prezentacja programu Stop Suszy oraz działań strategicznych i inwestycyjnych zwiazanych z ochroną zasobów wodnych
 • Mechanizmy finansowego wsparcia inwestycji z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury
 • Podatek od deszczu/Zmiany w ustawie Prawo wodne/ Uchwała o utworzeniu aglomeracji a zatwierdzenie taryfy
 • Ogrody deszczowe – jak zbudować oraz jak przygotować strategię działań dotyczącą deszczówki
 • Dopłaty na zatrzymywanie deszczu – doświadczenia wdrażania
  Woda deszczowa jako element krajobrazu w mieści i na wsi
 • Doświadczenia w zagospodarowaniu wód opadowych w mieście
 • Problemy aglomeracji KPOŚK/ Czy samorządom grożą kary za niewypełnienie obowiązków wynikających z dyrektywy ściekowej
 • Nowe finansowanie inwestycji wod-kan w samorządach – co aktualnie wiemy?
 • PROW 2021-2027 – inwestycje wod-kan w gminach oraz aktualne dofinansowania dla rolników – zbiornik wodne/retencja/deszczówka
 • Analiza techniczno-ekonomiczna w gospodarce wodno-ściekowej warunkiem uzyskania dotacji
 • PPP- w branży wod- kan na przykładzie zrealizowanej inwestycji
 • Konferencję zakończy panel dyskusyjny na temat suszy, retencji i wód opadowych z udziałem wybitnych ekspertów z branży wod-kan.

22 października 2020 r., Międzynarodowe Targi Poznańskie
Godz. 12:00-14:00 – Warsztaty

 • Warsztaty skierowane są do samorządów i spółek wod-kan, celem pomocy w opracowywaniu nowych planów aglomeracji (KPOŚK). Podczas warsztatów przewidziano indywidualne konsultacje przedstawicieli gmin z pracownikami KZGW Wód Polskich oraz Zarządów Zlewni Wód Polskich z Poznania i Jasła.

Organizator konferencji: Grupa MTP

Opiekun naukowo-merytoryczny: dr inż. Tomasz Warężak, ekspert Ministerstwa Rozwoju ds. gospodarki o obiegu zamkniętym.

Konferencja jest bezpłatna. Szczegółowy program konferencji dostępny na www.poleco.pl.