Prosimy o kontakt Panią Mariam Yusifovą (Маріам Юсіфова), obywatelkę Ukrainy, która była stażystką w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców z siedzibą przy Nowym Świecie w Warszawie, a w marcu 2017 roku, w ramach swoich obowiązków służbowych, uczestniczyła w biznesowej kolacji, organizowanej przez Związek w restauracji Zielony Niedźwiedź w Warszawie.

Prosimy o kontakt również, jeśli w dalszym ciągu przebywa Pani na Ukrainie, dokąd wróciła Pani po spotkaniu i przerwaniu stażu w ZPP.

Podajemy dane do kontaktu:

Także innych uczestników wydarzenia zachęcamy do podzielenia się swoimi wspomnieniami i relacją z przebiegu spotkania.

Pracodawcy są ludźmi kulturalnymi i z pewnością zechcą potwierdzić, że podczas wieczoru nie naruszono reguł savoire vivre’u.