MSZKto pyta, nie błądzi.

Po czasie oczekiwania i peregrynacji po politycznych gabinetach, ZPP Wielkopolska, nawet Prezes Solski imiennie, otrzymał odpowiedź na skierowane do Ministra Spraw Zagranicznych pytania.

Wiemy wiele choć nie wiele lecz w sam raz – jak głosi piosenka. Informacja publiczna, którą nam udostępniono, przedstawia się następująco.

Tak, członkostwem Polski w Unii Europejskiej zajmuje się wyodrębniony dział administracji rządowej, składający się nie z jednej, a z wielu wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach komórek.

Tak, dział ów, czyli Ministerstwo ds. Unii Europejskiej, ma swój budżet.

I wreszcie – tak, rząd RP pochyla się nad przyszłością Unii Europejskiej.

Kto pragnie szczegółów – niechaj zajrzy do załączonego pisma, bo kto w ciemności chodzi, ten nie wie, dokąd idzie. Nasz związkowy biały wywiad działa i rozpoznał, że nic złego się nie dzieje, oby…