Bankructwo państwa

W ostatnich dwustu latach obserwowaliśmy na świecie ponad 250 bankructw państw. Niektóre z nich bankrutowały kilkukrotnie, a około 70 razy państwa wstrzymywały wypłatę należności wobec swoich obywateli. Statystycznie co trzy lata, w jakimś kraju, władza okradła swych podatników. Bankructwo i niewypłacalność, to terminy ekonomiczne a upadłość to termin prawny. Z bankructwem państwa mamy do czynienia,…

List ZPPW Solski do Premiera Mateusza Morawieckiego 31 lipca 2020

Treść pisma w pdf: ZPPW Solski do Premiera Morawieckiego 31 lipca 2020 Proszę o ujawnienie, ile Osób i o jakich kwalifikacjach tworzy w rządzie komórkę, której zadaniem jest prowadzenie cichej dyplomacji i analiz możliwości rozpadu wspólnoty europejskiej? Jakimi środkami i jakim budżetem dysponuje ten departament białego wywiadu? Jakie strategie i stres testy są opracowywane na…

NIK – wnioski z kontroli nad systemem bezpieczeństwa obrotu Środkami Ochrony Roślin

Niedawno NIK udostępniła w Internecie informacje o wynikach kontroli nad systemem bezpieczeństwa obrotu Środkami Ochrony Roślin (ŚOR)1. Substancje te są obecnie szeroko stosowane, a nawet niezbędne w każdym gospodarstwie rolnym, sadzie, czy w leśnictwie, lecz ich stosowanie wymaga kontroli oraz prowadzenia badań w zakresie ich wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi. Jak możemy się dowiedzieć…

48 – 48

48 lat ma Rafał Trzaskowski. 48 lat ma Andrzej Duda. W drugiej turze można nie wziąć udziału. Można pójść na wybory i nie skreślić żadnego z kandydatów lub skreślić obu. Można także oczywiście wybrać jednego z nich jako lepszego, bądź jako mniejsze zło. Po podliczeniu głosów różnica może być mniejsza aniżeli 48 tysięcy głosów. Tak…

GRANTY dla wielkopolskich przedsiębiorców!

Wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie finansowania kapitału obrotowego na utrzymanie płynności finansowej – w związku z sytuacją gospodarczą wywołaną pandemią koronawirusa – będzie udzielane przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. Zgodnie z obowiązującymi procedurami, WARP złoży w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dokumentację w celu przeprowadzenia naboru dla przedsiębiorców,…

Dwa oczka do Kandydatów na Prezydenta RP

Dwa związkowe oczka do Panów Kandydatów na Urząd Prezydenta RP. Pytania Związku Przedsiębiorców i Pracodawców z regionu Wielkopolska do Kandydatów do godności Prezydenta Polski są aktualne. Panowie Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski, jak też ich sztaby komitetów wyborczych, nie odpowiedzieli na pytania nurtujące społeczność małych i średnich firm. Przed podjęciem decyzji, czy i jak głosować…

Kasa wyborów prezydenckich

Środki finansowe komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta RP mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Fundusz może powstać na bazie kredytu poręczonego przez obywatela Polski lub z wpłat partii politycznej. Każdy kandydat może wyłożyć na kampanie z własnej kieszeni 45 krotność minimalnego wynagrodzenia (117 tysięcy złotych), a…

Odpowiedź na List Otwarty do Ministra Spraw Zagranicznych

Otrzymaliśmy odpowiedź na List Otwarty ZPP Wielkopolska skierowany do Ministra Spraw Zagranicznych w dniu 3 kwietnia 2020. Szanowny Panie, W odpowiedzi na Pański wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję, że głównym urzędem właściwym w kwestiach problematyki związanej z członkostwem Polski w Unii Europejskiej jest urząd ministra ds. europejskich – wydzielony pion w Kancelarii Prezesa…

Odpowiedź MAP w sprawie cen maseczek

Otrzymaliśmy już odpowiedź na List otwarty ZPP Wielkopolska do Premiera Pana Jacka Sasina dotyczący ceny maseczek sprzedawanych przez Pocztę Polską i spełnianych norm jakościowych. MINISTERSTWO AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH Departament Nadzoru I Warszawa, 19 maja 2020 r. Pan Witold Solski Prezes Zarządu Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska Szanowny Panie Prezesie, w odpowiedzi na pismo z dnia 16…

Bezrobocia może nie być

To banalne. Bezrobocia może nie być. Bezrobocia nie ma gdy ludzie pracują. Ludzie pracują gdy chcą, lub pracują gdy są do tego zmuszeni. Praca to wysiłek związany z wytworzeniem przez człowieka dobra, przyczynienie się do powstania towaru lub usługi. W fizyce praca to energia określona z iloczynu siły i drogi. W jednym i drugim przypadku…