Prezydent Miasta Poznania - Wybory 2018

Wybory samorządowe 2018!

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska, reprezentujący przedsiębiorców i zarazem mieszkańców miasta, w związku z wyborami samorządowymi w roku 2018, zadał z końcem sierpnia wszystkim kandydatom na urząd Prezydenta Miasta Poznania 10 pytań dotyczących przyszłości miasta po wygranych przez Kandydata wyborach samorządowych.  W treści listu poinformowaliśmy, że na odpowiedzi oczekujemy do dnia 15 września b.r. a pełne brzmienie nadesłanych treści opublikujemy 17 września.

W zakreślonym terminie odpowiedzi udzielili (wg kolejności nadsyłanych odpowiedzi):

 1.  Tadeusz Zysk – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  zobacz pytania i odpowiedzi
 2.  Jacek Jaśkowiak – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
  zobacz pytania i odpowiedzi

Kandydat na urząd Prezydenta Miasta Poznania Włodzimierz Nowak nie wystartuje ostatecznie w wyborach, ale udzielił odpowiedzi, z treścią której można zapoznać się tutaj.

Pozostali kandydaci (Dorota Bonk-Hammermeister, Jarosław Pucek oraz Tomasz Lewandowski) nie byli skłonni poświecić odrobiny czasu aby udzielić odpowiedzi na pytania nurtujące przedsiębiorców – mieszkańców miasta Poznania.

Nadal oczekujemy na nadesłanie wszystkich odpowiedzi.

10 pytań od dla kandydatów na Prezydenta Miasta Poznania

 1. Proszę wskazać z jakich ugrupowań politycznych i z jakich środowisk społecznych, po wygranych wyborach, zostaną dobrani najbliżsi współpracownicy Prezydenta Miasta oraz z jakimi organizacjami politycznymi i społecznymi planowania jest ścisła współpraca w zarządzaniu miastem.
 2.  Proszę wskazać jak Kandydat odnosi się do inicjatyw poszerzenia autonomii największych miast Polski kosztem kompetencji władz krajowych. Czy w ocenie Kandydata samorządy mają zbyt wiele czy zbyt mało kompetencji w stosunku do sytuacji aktualnej? Jakie obszary kompetencji powinny zostać poszerzone, a które z nich zmniejszone?
 3. Proszę przedstawić opinię Kandydata na pracę Urzędu Miasta oraz zatrudnionych w nim urzędników. Czy godziny pracy urzędu zostaną dostosowane do potrzeb mieszkańców? W jaki sposób? Czy w ocenie Kandydata Urząd Miasta dysponuje odpowiednią do wykonywanych zadań kadrą urzędników? Czy planowane jest zwiększenie zatrudnienia? Jego zmniejszenie? Jak, jeśli w ogóle, w ocenie Kandydata, zmienią się wynagrodzenia urzędników miasta?
 4.  Proszę zadeklarować czy po wygranych wyborach Kandydat będzie dążył do zmiany budżetu miasta? Jeśli w ocenie Kandydata konieczne jest jego zwiększenie w jaki sposób zostanie ono sfinansowane? A może w ocenie Kandydata właściwe jest zmniejszenie budżetu miasta?
 5. Proszę zdradzić dążenia Kandydata w odniesieniu do stawek podatku od nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalne i działalność gospodarczą. Czy po wygranych wyborach Prezydent będzie dążył do ustalenia tych stawek w maksymalnych wysokościach czy może zaproponuje jakieś obniżki? Które z nieruchomości miałyby zostać nimi objęte i według jakich kryteriów?
 6.  Czy w ocenie Kandydata miejska polityka w zakresie lokali mieszkalnych powinna polegać na ich sprzedaży i pomniejszaniu zasobu lokalowego czy też miasto powinno powiększać zasób lokali mieszkalnych pozostających własnością miasta i przez nie administrowanych?
 7. Proszę opisać jak zdaniem Kandydata powinna kształtować się polityka transportowa miasta. Czy należy ograniczyć ruch samochodów w śródmieściu? W jaki sposób? Czy opłaty za parkowanie zostaną ustalone na maksymalnym dopuszczalnym poziomie? Czy należy inwestować w infrastrukturę rowerową, czy zwiększać ilość miejsc parkingowych? Czy należy dokończyć budowę III ramy komunikacyjnej? Czy priorytetem powinna być komunikacja publiczna, tramwajowa czy autobusowa? Czy i w jaki sposób zmienią się ceny komunikacji publicznej?
 8. Proszę opisać w jaki sposób w ocenie Kandydata będą kształtowały się ceny usług i opłat miejskich. Czy Poznań wystąpi z GOAP i jak kształtowały się będą ceny odbioru odpadów?
 9. Proszę oświadczyć czy w przetargach w formule zamówień publicznych preferowane będą lokalne, poznańskie firmy zarejestrowane na terenie wykonywania prac bądź świadczenia usług?
 10. Proszę o informację na temat działań jakie po wygranych wyborach podejmie Prezydent w odniesieniu do dostępności opieki nad najmłodszymi i najstarszymi, w szczególności w sprawie cen miejsc w żłobkach i przedszkolach oraz zaspokojenia potrzeb seniorów.

Na koniec proszę wskazać jeden, najważniejszy cel, który w przypadku wygrania wyborów na urząd Prezydenta Miasta Poznania zostanie przez Kandydata zrealizowany do końca najbliższej kadencji.