Patriotyzm gospodarczy – spotkanie z Panią Jadwigą Emilewicz

Patriotyzm gospodarczy był tematem spotkania z Panią Jadwigą Emilewicz. Wystąpienie było sprawną mową polityka, który ma świadomość, aby przede wszystkim nie rozbudzać emocji elektoratu negatywnego a swoim wyborcom przychylić nieba rozmytymi obietnicami. Harmonię rozkołysały pytania z sali. Podniesiono kwestię reprywatyzacji dla spadkobierców majątków poza prawnie znacjonalizowanych oraz kwestie reparacji tzw. mienia bezdziedzicznego. Innym zagadnieniem kierowanym…

Wybory parlamentarne uważam za otwarte

Deglomeracja, delokalizacja, policentryzacja – system osadniczy w świetle nie jednoszczeblowej władzy samorządowej. Plan zagospodarowania Kraju i Ludności. Platformę kontaktową wskazano www.miastoplus.info. W Konferencji w Concordia Design o wyzwaniach polskich miast panelistami byli: Jadwiga Emilewicz, Magdalena Błeńska, Jarosław Gowin, Przemysław Śleszyński, Tadeusz Zysk, Jarosław Pucek. W krótkiej perspektywie obrany azymut skierowany jest ku jesiennym wyborom parlamentarnym,…

Test Przedsiębiorcy

Test przedsiębiorcy

Test przedsiębiorcy jest testem na uczciwość intencji konstytucji biznesu. Rząd krąży nad testem przedsiębiorcy niczym wygłodniały sęp nad padliną samozatrudnionych. Nie prawdą jest, że jeśli coś nie jest zabronione to jest dozwolone. Koleżanki i Koledzy nie traćcie czujności. Ci z nas, którzy ufają Skarbowi Państwa ryzykują, że wpadną w czarcią zapadkę. Znamy miejsce i godzinę.…

Ceny prądu

Wysokie napięcie. Nie dotykać! Grozi śmiercią lub kalectwem!

Wzrosły prawne koszty energii elektrycznej. Opłaty ekologiczne powiązane z certyfikatami zielonej energii i emisją gazów cieplarnianych wpływają na cenę detaliczną sprzedawanego prądu. Polityka zrównoważonego rozwoju, w szczególności pogląd o konieczności minimalizacji odpadów „no waste”, jak każda idea niesie swoje konsekwencje. Podatki finalnie zawsze płaci konsument. Zmiany kosztów paliw i cen praw do emisji CO2 nie…

Centrum Studiów Strategicznych

Centrum Studiów Strategicznych

Trwamy w czwórboju wyborczym. Zwarcia głosowań nie opuszczą nas do 2020 roku. Zewsząd obietnice, plany, wizje i programy. Część z nich to kalki, inne zdają się wzajemnie wykluczać lub pozostają sprzeczne. Nie ma darmowych lunchy. Każdy zapłaci tym co ma; zapłacimy za dobro wspólne chciane i niechciane. Jednak po wyborach też będzie życie a świat…