Stanowisko ZPP Wielkopolska nt. Neutralności klimatycznej 2050

Z ostrożności, że mimo skutków gospodarczych i społecznych wywołanych pandemią koronawirusa nadal będzie prowadzona w krajach Unii Europejskiej polityka „proziemska”, by nie napisać nieziemska, składamy stanowisko Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska nt. Neutralności klimatycznej w 2050 roku. Prezentujemy naszą hasłową odpowiedź na pięć pytań, postawionych przez Ministerstwo Klimatu i Radę Dialogu Społecznego, w piśmie z…

Posiedzenie plenarne WRDS 2019-06-25

Uczestniczyliśmy w obradach Prezydium i w posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Na spotkanie zostali zaproszeni znamienici goście ze świata polityki, Urzędu Marszałkowskiego i Magistratu. Przedmiotem obrad była strategia Wielkopolski do 2030 roku oraz aktualne działania przeciwdziałania SMOG-owi. Wypowiedzi zostaną usystematyzowane i jesienią przedstawione będą w ujednoliconej formie jako stanowiska Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w…