Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów RP

na ręce RMŚP
Pana Adama Abramowicza

W związku z inicjatywą Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców stworzenia listy najważniejszych postulatów, których wdrożenie wpłynie pozytywnie na klimat prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju

p o p i e r a m

10 postulatów zredagowanych przedstawionych przez Rzecznika.

Po wejściu w życie wspomnianych postulatów przedsiębiorcy uzyskają elementarne poczucie bezpieczeństwa przy prowadzeniu biznesu.

Propozycje te nie niosą ze sobą konieczności zwiększenia wydatków państwa.

Urzeczywistniają zasadę pewności prawa i zaufania przedsiębiorców do państwa, które stanowią fundament dobrobytu wspólnoty.

Są one stosunkowo łatwe do wprowadzenia i trudne do zepsucia.

Proszę więc Pana Premiera o przeanalizowanie tych propozycji i roztropne działanie, bez czekania na rekonstrukcję rządu, w celu wdrożenia idei „Konstytucji Biznesu” w życie.

Lista podstawowych żądań ludzi, których praca utrzymuje polityków pozwalając realizować solidaryzm społeczny oraz dzięki którym Polska gospodarczo nie upadła. O szczegółach reform jesteśmy gotowi rozmawiać, oczekując zaproszenia do merytorycznych rokowań. Kłód pod stopami mamy znacznie więcej. Zróbmy pierwszy krok przez bród po kamieniach.

  1. Reforma ZUS i KRUS
.
  2. Zamrożenie płacy minimalnej i jej regionalizacja.
  3. Zakaz nakładania nowych obowiązków dla mikroprzedsiębiorców.
  4. Zmiany prawa gospodarczego nakładające obowiązki dla przedsiębiorców z półrocznym wyprzedzeniem.
  5. Możliwość rozliczania się ryczałtem od przychodów bez ograniczeń.
  6. Brak możliwości zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
  7. Rada odwoławcza z udziałem przedstawicieli samorządów zawodowych oraz urzędów.
  8. Realna odpowiedzialność dyscyplinarna i majątkowa urzędników.
  9. Ograniczenie praktyki nadużywania tymczasowych aresztowań́ dla przedsiębiorców.
  10. Skrócenie czasu trwania postępowań gospodarczych.

z wyrazami szacunku,
za Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska

Witold Solski

10 postulatów