Kongres Organizacji MSP

29 czerwca 2017 roku Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zorganizował w Warszawie Kongres Organizacji MSP. W obradach i późniejszym uroczystym obiedzie uczestniczyli członkowie władz statutowych ZPP oraz przedstawiciele autonomicznych organizacji regionalnych zrzeszonych w strukturach Związku. Region Wielkopolski reprezentowany był przez Piotra Paiserta i Witolda Solskiego animatorów ZPP Wielkopolska.