Spotkanie z posłem RP Panem Szymonem Szynkowskim vel Sęk

W poniedziałkowe przedpołudnie władze ZPP Wielkopolska w osobach P. Paiserta i W. Solskiego spotkały się z Posłem RP Panem Szymonem Szynkowskim vel Sęk. Rozmówcy zgodzili się z konstatacją, że właściciele małych i średnich firm są ludźmi tworzącymi zręby klasy średniej współczesnej Polski. Sektor gospodarki MŚP jest kluczowy dla Polski i poziomu życia Polaków. Pan Poseł,…

Czym jest Rada Konsultacyjna ZPP Wielkopolska?

Rada Konsultacyjna to think tank ZPP Wielkopolska, w którego skład wchodzą Osoby z autorytetem i powszechnym uznaniem profesjonalistów. Jest to organ pozastatutowy związku w pełni od ZPP niezależny i pluralistyczny w wyznawanych poglądach. Rada Konsultacyjna z troską dba aby organy statutowe ZPP Wielkopolska działały zgodnie z najlepszym interesem przedsiębiorców i pracodawców. Mobilizuje do pracy i…