Czym jest Rada Konsultacyjna ZPP Wielkopolska?

Rada Konsultacyjna to think tank ZPP Wielkopolska, w którego skład wchodzą Osoby z autorytetem i powszechnym uznaniem profesjonalistów. Jest to organ pozastatutowy związku w pełni od ZPP niezależny i pluralistyczny w wyznawanych poglądach. Rada Konsultacyjna z troską dba aby organy statutowe ZPP Wielkopolska działały zgodnie z najlepszym interesem przedsiębiorców i pracodawców. Mobilizuje do pracy i…