Kongres organizacji MSP

28 września w Kafe Zielony Niedźwiedź, w parku Beyera obok siedziby Związku Banków Polskich, odbył się Kongres Organizacji MSP zrzeszonych w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. ZPP Wielkopolska reprezentowana była przez P. Paiserta, W. Solskiego i K. Dylikowskiego. Na zaproszenie Prezesa Cezarego Kaźmierczaka przybyli przedstawiciele organizacji regionalnych z wielu regionów Polski. Serdecznie powitaliśmy w szeregach nowych…