Eksperci ZPP Wielkopolska

Ekspertami ZPP Wielkopolska są osoby legitymujące się wiadomościami specjalnymi z konkretnych dziedzin wiedzy lub takie, które obdarzone są szczególnymi umiejętnościami i kompetencjami. Osoby, które chciałyby poszerzyć grono ekspertów ZPP Wielkopolska powinny przedłożyć Radzie Nadzorczej oryginalne opracowanie własnego autorstwa wraz ze zgodą na jego publikację na witrynie zpp.poznan.pl. Uzyskanie pozytywnej opinii Rady Nadzorczej skutkuje wejściem do grona…