ZPP Wielkopolska podpisało porozumienie z PUP w Poznaniu

ZPP Wielkopolska podpisał porozumienie Ze Starostą Poznańskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. Umowa została zawarta w sprawie współpracy przy realizacji Programów na rzecz aktywizacji zawodowej Osób bezrobotnych. Współpraca finansowana jest ze środków Funduszu Pracy oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. O szczegółach zainteresowani członkowie ZPP Wielkopolska informowani będą indywidualnie.

Anna Hryncewicz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Anna Hryncewicz – ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu w 1999 r. Jest absolwentką Wydziału Ekonomii, Kierunku Finanse i Bankowość o Specjalności Bankowość. Karierę zawodową związała z obsługą bankową małych i średnich przedsiębiorstw. Posiada certyfikat „Dyplomowanego Pracownika Bankowego” oraz „Europejski Certyfikat Bankowca EFCB”, nadawane przez Związek Banków Polskich. Pracowała w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. oraz…

Przedsiębiorco sektora MSP, weź udział w badaniu – Busometr ZPP!

Busometr – prognoza na 1. półrocze 2018 roku. Zachęcamy do udziału w badaniu Busometr – Indeks Nastrojów Gospodarczych MSP (1HY2018) oraz do rozesłania informacji o badaniu do Państwa firm członkowskich. Będziemy wdzięczni za wspomożenie naszych starań w ten sposób i zachęcenie firm członkowskich do podzielenia się swoją opinią. Nasze badania diagnozują zmiany nastrojów gospodarczych przedsiębiorców i ich planowane…

Porozmawiajmy o … . Minister Gruza i Poseł Wróblewski w WTC Poznań

Na zorganizowanym przez Posła Bartłomieja Wróblewskiego w poznańskim WTC spotkaniu przedsiębiorcy z Poznania rozmawiali z Wice Ministrem Finansów, Panem Pawłem Gruzą. Tematem wystąpienia i dyskusji przeprowadzonej 14 listopada, były podatki, a precyzyjniej idee podatkowe rządu na kolejny rok dobrej zmiany. Zmiany planowanej fiskalizacji uzasadniane są troską o równość konkurencji gospodarczej. Dyskusję o tym, jakie mają…

Projekt Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zaprezentowany przez środowisko Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute w przeddzień 99. rocznicy Święta Niepodległości

Środowisko Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute w przeddzień 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zaprezentowało pierwszą wersję Projektu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Projekt został opracowany pod kierownictwem profesora Roberta Gwiazdowskiego. Ostateczna wersja dokumentu zostanie zaprezentowana na 100-lecie Święta Niepodległości. „Obecnej Konstytucji nie da się obronić merytorycznie – można jej bronić tylko z powodów…