Zostań członkiem ZPP Wielkopolska

APLIKACJA Pracodawco lub Przedsiębiorco prowadzący samodzielnie firmę, oto konspekt procedury aplikacji do struktur ZPP Wielkopolska.  Pobierz i wypełnij prośbę o przyjęcie w formie „Deklaracji  członkowskiej”  (pdf).  Wypełnioną Deklarację Członkowską prześlij: pismem na adres: ZPP Wielkopolska, ul. Żbikowa 14, 61 – 065 Poznań, lub skan w formie pliku elektronicznego poprzez pocztę e-mail na adres: zpp@zpp.poznan.pl Pytania…

Rada ds. Przedsiębiorczości

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego reprezentowany przez Pana Macieja Sytka, Członka Zarządu, zaprosił przedstawicieli wielkopolskich organizacji reprezentujących przedsiębiorców. Spotkanie przeprowadzone 15 grudnia 2017 roku poświęcone zostało propozycji powołania Rady ds. Przedsiębiorczości, jako nowego ciała doradczego przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego. Inicjatywa nawiązuje do dawnej działalności Rady Trzydziestu. ZPP Wielkopolska, reprezentowana przez Prezesa Zarządu, wzięła udział i z…

Paweł Pruszyński

Ur. 19.06.1953 r Łódź Wykształcenie wyższe(magister) – Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji Szkoła Oficerska w Legionowie – aktualny stopień gen. bryg.(rezerwa) Ostatnio pełnione funkcje związane z Bezpieczeństwem Państwa: Były Zastępca Szefa Urzędu Ochrony Państwa w Warszawie Były Zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie. W-ce Prezes Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (aktualnie). Były Przewodniczący Komisji…

Mariusz Szczuraszek

Architekt – właściciel biura projektowego. Autor ponad 100 projektów budynków użyteczności publicznej i wielu innych. Z zamiłowania podróżnik.  Pieszo, motocyklem, pociągiem, samolotem….. W tym roku wejściem na  Everest zakończyłem projekt „Korona Ziemi”.  Wiem jak konsekwentnie i z sukcesem zakończyć rozpoczęte plany. Zrealizować marzenia bez względu na trudności i przeciwności losu.

Spotkanie robocze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców – Wielkopolska

Z przyjemnością informujemy, że 28 listopada 2017r., w restauracji Konfitura, w samym sercu Poznania, odbyło się spotkanie robocze założycieli Związku Przedsiębiorców i Pracodawców – Wielkopolska. Zostało ono zainicjowane przez Prezesa Zarządu ZPP – Wielkopolska, pana Witolda Solskiego, w celu podsumowanie przygotowań do rejestracji Związku w KRS. Obecnych było 18 Założycieli Związku, w tym członkowie Zarządu…

Dr Agata Lasota-Jądrzak – ekspert ds. bezpieczeństwa informacji

  Dr Agata Lasota-Jądrzak – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. W 2016 roku, na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie obroniła rozprawę doktorską pt.: Wpływ jakości informacji na skuteczność funkcjonowania organizacji zhierarchizowanej. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, Studiów Podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz na…