Na czym polega planowanie ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej?

Planowanie ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej jest realizowane w oparciu o szereg aktów prawnych w RP, które w sposób szczegółowy regulują tematykę związaną z wszechstronnym zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzanych w organizacji informacji niejawnych. Głównym aktem prawnym, który określa zasady i organizację systemu ochrony informacji niejawnych w Polsce jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o…

ZPP Wielkopolska pozyskała partnerów

ZPP Wielkopolska jest organizacją regionalną, która przystąpiła do Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, stając się organizacją lokalną ogólnopolskiej struktury. http://zpp.net.pl/organizacje-lokalne/ Nasi członkowie mogą uczestniczyć w programie biznes dla biznesu, więcej na http://zpp.net.pl/wystartowal-serwis-internetowy-dla-wszystkich-czlonkow-zpp-dobry-biz/ Zapraszamy zainteresowanych do przystępowania do naszych struktur.