Dr Jacek M. Raubo

Dr Jacek M. Raubo (1985 r.) – analityk, publicysta oraz wykładowca akademicki. Specjalizuje się w różnych aspektach bezpieczeństwa pozamilitarnego, ale także klasycznych problemach obronności współczesnych państw. Ze szczególnym uwzględnieniem takich kwestii oraz zagadnień jak: rozwój zagrożenia terroryzmem i przeciwdziałanie temu zjawisku, problem bezpieczeństwa granic w dobie kryzysu migracyjnego, prowadzenie działań hybrydowych we współczesnych konfliktach zbrojnych.