Debata Krzysztof Karoń i Przemysław Rotengruber 27 luty 2018

Jako wielkopolscy przedsiębiorcy troszczymy się nie tylko o powodzenie naszych przedsięwzięć, o nasz biznes,  ale również o nasze człowieczeństwo. Z cyklu „Debaty o sprawach ważkich” , w dniu 28 lutego 2018 zorganizowaliśmy spotkanie w formie debaty pomiędzy: Krzysztofem Karoniem a prof. dr hab. Przemysławem Rotengruberem. Tematyką rozmowy było: „Rozwiązywanie sporów między ludźmi reprezentującymi różne etyki…

Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości.

Każdy właściciel nieruchomości, w tym w szczególności każdy przedsiębiorca aktywnie korzystający z nieruchomości, musi zdawać sobie sprawę z tego, że z gospodarowaniem nieruchomościami nieuchronnie powiązane są ciężary finansowe ponoszone na rzecz gminy lub Skarbu Państwa. Podatki, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty planistyczne i adiacenckie (z tytułu podziału lub umożliwienia korzystania z urządzeń infrastruktury…

Spotkanie Noworoczne z Wojewodą Wielkopolskim

Wojewoda Wielkopolski Pan Zbigniew Hoffmann wraz Panią Wicewojewodą Marleną Maląg byli gospodarzami Spotkania Noworocznego. Uroczystości przeprowadzone zostały 2 lutego 2018 roku w gmachu Auli Novej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego. O oprawę i atmosferę spotkania starannie i z wdziękiem zadbała Pani Rektor prof. Akademii Muzycznej dr hab. Halina Lorkowska. Zaproszeni zostali przedstawiciele administracji lokalnej…