Związek członkiem Rady Dialogu Społecznego

Okazja do świętowania była. Nawet dwie, a co najmniej półtorej. Po pierwsze 23 marca 2018 roku postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie VII Wydziału Cywilnego Rejestrowego Związek Przedsiębiorców i Pracodawców uzyskał status organizacji reprezentatywnej i tym samym zyskał możliwość uczestnictwa w Radzie Dialogu Społecznego i innych, w tym regionalnych, instytucjach dialogu społecznego. Po wtóre prace nad adaptacją położonego w ścisłym…