Wielkopolska Rada Trzydziestu

W dniu 17 kwietnia bieżącego roku Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Pan Marek Woźniak, powołał Prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska Pana Witolda Solskiego do udziału w pracach Wielkopolskiej Rady Trzydziestu. Rada jest zespołem opiniująco – doradczym Marszałka Województwa  w zakresie rozwoju gospodarczego regionu ze szczególnym uwzględnieniem problemów innowacji i globalizacji gospodarki. Treść regulaminu Rady odnaleźć można…