Walne Zgromadzenie Członków Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

W dniu 20 czerwca odbyło się w Warszawie Walne Zgromadzenie Członków Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Jak zwykle w takich przypadkach zgromadzenie rozpoczęło się od formalizmów związanych z  wyborem przewodniczącego (jak wiadomo każde zebranie ktoś musi zacząć), wyborami komisji, akceptacją porządków i regulaminów. Na szczęście wśród ludzi ceniących czas i efektywność sprawy formalne udaje się załatwić…