Nowe dotacje dla firm – śniadanie biznesowe

Bezpłatne spotkanie przygotowane przez czasopismo Fundusze Europejskie Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, sala A Tematy: Najciekawsze dotacje – zbliżające się konkursy w Wielkopolsce, programy ogólnokrajowe Jak przygotować dobry projekt (porady praktyczne) Poprawne rozliczanie otrzymanego wsparcie – doświadczenia z zakończonych kontroli Dotacje na inwestycje i B+R, Szybka ścieżka, Badania na rynek,…