Emerytura obywatelska. Bezpieczna starość, wyższe płace – konferencja Warsaw Enterprise Institute

W dniu 25 września w siedzibie Warsaw Enterprise Institute odbyła się konferencja związana z wydaną w ramach Agendy Polskiej publikacją na temat propozycji wprowadzenia emerytur obywatelskich. Z pełną treścią publikacji, a także innymi publikacjami dotyczącymi propozycji rozwiązań najbardziej palących problemów (system podatkowy, edukacja, wymiar sprawiedliwości, konkurencja) można zapoznać się na witrynie internetowej WEI, do czego zachęcamy. Jedynie…