Energia w wiadrze

Rewolucja przemysłowa obok epoki wynalazków ściśle związana jest z węglem, z energią napędzającą maszyny a pochodzącą ze spalania kopaliny. Mogliśmy odsunąć się od wody i koła nią zasilanego. Silniki spalinowe i elektrycznie pozwoliły na miniaturyzację urządzeń i ich wygodniejsze użytkowanie. Bifurkacja Tesli i Edisona ukierunkowała model rozwoju sieci elektroenergetycznych i zasilających je elektrowni. Teraz chcemy…

Koszty mediacji

Marceli Kwaśniewski, Europejski Instytut Mediacji „Dziesięć tysięcy dolarów za rozwód? To już lepiej za dwa tysiące wynająć zabójcę” – krzyczy do swego prawnika mężczyzna stojący przed wejściem do sądu. Ten leciwy dowcip rysunkowy nie bierze pod uwagę mediacji, której koszt tak naprawdę zależy… wyłącznie od stron sporu – zarówno w mediacji rodzinnej jak i gospodarczej.…

Centrum Studiów Strategicznych

Centrum Studiów Strategicznych

Trwamy w czwórboju wyborczym. Zwarcia głosowań nie opuszczą nas do 2020 roku. Zewsząd obietnice, plany, wizje i programy. Część z nich to kalki, inne zdają się wzajemnie wykluczać lub pozostają sprzeczne. Nie ma darmowych lunchy. Każdy zapłaci tym co ma; zapłacimy za dobro wspólne chciane i niechciane. Jednak po wyborach też będzie życie a świat…

Doing business: Georgia

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy od organizatorów następującą informację: jesteśmy zmuszeni odwołać listopadowy „Doing business: Georgia” z uwagi na nierozstrzygnięte w pierwszym terminie wybory prezydenckie w Gruzji i zaangażowanie zaproszonych gości w kampanię. Przed drugą turą, która odbędzie się 2 grudnia delegacja gruzińska niestety nie będzie mogła przyjechać do Poznania w zapowiadanym licznym składzie, podjęliśmy więc decyzję…

Bezpłatne MEDIACJE i konsultacje

Europejski Instytut Mediacji, członek ZPP realizujący projekt „Poznańskie Centrum Mediacji” zaprasza członków ZPP Wielkopolska do nieodpłatnych mediacji i  porad/konsultacji mediacyjnych. Mediator pomoże przeanalizować firmowy lub osobisty problem pod kątem możliwości zbudowania porozumienia i zawarcia ugody. Wyjaśni także stronę proceduralną mediacji oraz konsekwencje prawne z niej wynikające, a jeśli strony się zdecydują – przeprowadzi nieodpłatnie mediację. Ze…

Mediatorzy dla Poznania – Międzynarodowy Dzień Mediacji

17 października z okazji Międzynarodowego Tygodnia Mediacji poznańscy mediatorzy przygotowali Pokaz Mediacji, który odbędzie się w Galerii Miejskiej Arsenał przy Starym Rynku. Polega on na zaprezentowaniu publiczności przebiegu mediacji „na żywo”, prowadzonego przez profesjonalnych mediatorów. Akcja ma charakter performance’u. Wewnątrz Galerii Arsenał para mediatorów prowadzić będzie dwie mediacje: rodzinną i gospodarczą. Zapraszamy od godziny 16.00…

Między nieskrępowaną wolnością a hierarchiczną strukturą. Jak odpowiadać na lawinowe zmiany w oczekiwaniach pracowników wobec organizacji?

„Obserwujemy zmiany w oczekiwaniach i postawach pracowników wobec kultury pracy. Zdaniem niektórych – lawinowe. W coraz większym stopniu pracownicy chcą mieć wpływ na podejmowane decyzje, chcą by ich zdanie było uwzględniane, coraz powszechniej mówią o tym, co im się w organizacjach podoba, a co nie. Oczekiwania wobec warunków pracy rosną„. Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w pięciu…