Centrum Studiów Strategicznych

Centrum Studiów Strategicznych

Trwamy w czwórboju wyborczym. Zwarcia głosowań nie opuszczą nas do 2020 roku. Zewsząd obietnice, plany, wizje i programy. Część z nich to kalki, inne zdają się wzajemnie wykluczać lub pozostają sprzeczne. Nie ma darmowych lunchy. Każdy zapłaci tym co ma; zapłacimy za dobro wspólne chciane i niechciane. Jednak po wyborach też będzie życie a świat…