Nadzwyczajne posiedzenie Rady Przedsiębiorców – 21 grudnia 2018

Jeśli Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Przedsiębiorców w sprawie wzrostu cen energii dla odbiorców będących przedsiębiorcami, to znaczy, że dzieje się coś nadzwyczajnego. Wprawdzie o tym, co się dzieje słyszymy już od jakiegoś czasu, ale wobec przekazywanego przez media szumu informacyjnego nadal nie wiemy, czy to, co się dzieje przerodzi się…

Świąteczne spotkanie ZPP

Jeśli „Zielony Niedźwiedź” może być symbolem siły i nadziei to życzenia, które na Świątecznym spotkaniu ZPP składali Cezary Kaźmierczak, Tomasz Wróblewski i Robert Gwiazdowski uzupełniają ten symbol. „Abyśmy w przyszłym roku spotkali się liczniejsi i silniejsi, aby podatki były prostsze bo niższe nie będą oraz aby Wam się wiodło i byście ufali, że kiedy trzeba…

Deklaracja o wysokości opłaty - wniosek

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wniosek ZPP Wielkopolska

Poznań 5 grudnia 2018 roku Zarząd Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej Ul. Św. Michała 43 61 – 119 Poznań WNIOSEK Wnoszę i żądam zmiany formy „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.” Alternatywnie oczekuję usunięcia wady prawnej sposobu naliczania opłaty za odbiór śmieci, która w swojej konstrukcji może doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia własnym…