Kredyt społeczny – takie przedsiębiorców jest gadanie

Źródła idei kredytu społecznego odnajdujemy w koncepcji ekonomicznej Clifforda Douglasa. Współcześnie opisywana jest jako koncepcja dopuszczającą społeczną emisję pieniądza. Już nie banki a szczególnie bank centralny ma mieć monopol na kreację pieniądza a przywilej ów dostępny ma być wszystkim podmiotom świadczącym usługi lub dostarczającym dobra społecznie użyteczne. Zwróćmy uwagę, że desygnat niemalże konstytuuje krypto walutę…

Konferencja „Mediacja Prawem Obywatelskim”

Czy wiemy dlaczego mediacja jest naszym obywatelskim prawem? Czy potrafimy z niej korzystać tak, jak z innych instrumentów prawa? Dlaczego nie jest wykorzystywana powszechnie? Na te pytania odpowiedzi szukali prelegenci konferencji z udziałem przedstawicieli ZPP jak i publiczność, która wchodziła w polemiki z prelegentami, dyskutowała i miała własne koncepcje idei mediacji. O mediacji w Norwegii…

Nieruchomości – blaski i cienie

Spotkanie członków Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz sympatyków WEI z zarządem Kancelarii Solski i Partnerzy. Nieruchomości. Plusy i minusy posiadania nieruchomości w samorządnej gminie i we współczesnej Polsce. Zbyszek Niemczewski i Witold Solski, na przykładach zasygnalizują wybrane problemy decyzyjne właścicieli. Rozmowa odbędzie się w godzinach od 11h11’ do 14h14’ w czwartek 28 lutego 2019 roku,…