Nabór do europejskiego programu FSICN

Agencja  ds.  Przyszłości Europy  delegowała Związek Przedsiębiorców Pracodawców Wielkopolska do przeprowadzenia naboru MSP do polskiej grupy fokusowej programu Future Society Is Created Now.  FSICN  bada wpływ bezpieczeństwa finansowego na zrównoważony rozwój i implementację zasad nowoczesnego społeczeństwa przyszłości, wśród obywateli krajów Unii. Termin zgłaszania aplikacji: od 1 kwietnia do 31 maja 2019 r. Okres badania: 3…

Szkoła w Tarnowie Podgórnym

25 maja skorzystaliśmy z zaproszenia na uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budującą się szkołę – Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym. Budowa szkoły ma zostać ukończona w kwietniu 2020 roku, a pierwsi uczniowie rozpoczną w nim naukę 1 września 2020 roku. Szkoła techniczna kształcić będzie młodzież w wielu zawodach obecnie potrzebnych na polskim rynku pracy. W gminie Tarnowo…

Ceny prądu

Wysokie napięcie. Nie dotykać! Grozi śmiercią lub kalectwem!

Wzrosły prawne koszty energii elektrycznej. Opłaty ekologiczne powiązane z certyfikatami zielonej energii i emisją gazów cieplarnianych wpływają na cenę detaliczną sprzedawanego prądu. Polityka zrównoważonego rozwoju, w szczególności pogląd o konieczności minimalizacji odpadów „no waste”, jak każda idea niesie swoje konsekwencje. Podatki finalnie zawsze płaci konsument. Zmiany kosztów paliw i cen praw do emisji CO2 nie…

Bezpłatna komunikacja miejska

Nasze miasta muszą być przyjazne mieszkańcom. Publiczny transport zbiorowy jest krwioobiegiem relacji kształtujących architekturę wspólnoty mieszkańców. Dostępność poruszania się w przestrzeni urbanistycznej miasta jest trwałym spoiwem społeczności lokalnej i jednocześnie jest receptą na przeciwdziałanie wykluczeniu ludzi z grup. Opowiadamy się i apelujemy, aby samorządy wprowadziły bezpłatną komunikację wszelkimi publicznymi środkami podróżowania. Chcemy aby prawo to…

Przedsiębiorcy pamiętają

Prezes ZPP Wielkopolska, Witold Solski złożył kwiaty pod poznańskim pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Przedsiębiorcy pamiętają.