II Wielkopolski Kongres Prawa Zamówień Publicznych

Już 10 czerwca 2019 r. w hotelu Mercure Poznań Centrum odbędzie się druga edycja Wielkopolskiego Kongresu Prawa Zamówień Publicznych. Organizatorem wydarzenia jest pismo „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” oraz „Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych”. Konferencja skierowana jest do wykonawców i zamawiających. W czasie jej trwania wybitni eksperci omówią bieżące problemy w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w…

Forum podatkowe Poznań 2019

W dniach 13 – 14 maja odbędzie się, organizowane przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, Forum Podatkowe Poznań 2019. W trakcie forum najwybitniejsi specjaliści i doradcy podatkowi dyskutowali będą nad stanem obecnym i przyszłością polskiego systemu podatkowego. W obradach forum wezmą udział nie tylko osoby czynnie zajmujące się kształtowaniem systemu podatkowego w ramach obowiązującego i projektowanego ustawodawstwa ale…

Drugie terenowe biuro Rzecznika MiŚP otwarte w Poznaniu

24 kwietnia br. w Poznaniu odbyło się oficjalne otwarcie oddziału Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jest to drugie, po Krakowie, terenowe biuro do którego mogą zgłaszać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy ze swoimi problemami i sprawami toczonymi z organami administracji państwowej. W otwarciu biura w Poznaniu uczestniczył wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i…

Test Przedsiębiorcy

Test przedsiębiorcy

Test przedsiębiorcy jest testem na uczciwość intencji konstytucji biznesu. Rząd krąży nad testem przedsiębiorcy niczym wygłodniały sęp nad padliną samozatrudnionych. Nie prawdą jest, że jeśli coś nie jest zabronione to jest dozwolone. Koleżanki i Koledzy nie traćcie czujności. Ci z nas, którzy ufają Skarbowi Państwa ryzykują, że wpadną w czarcią zapadkę. Znamy miejsce i godzinę.…

Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Poznaniu

Zarządzeniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, pana Marka Woźniaka, Witold Solski został powołany do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu. Uchwałą WRRP w Poznaniu Witold Solski został wybrany do Prezydium Rady w kadencji 2019-2023. Warunki pracy i płacy są przedmiotem troski zarówno pracodawców jak i przedsiębiorców oraz pracowników. Prośbę o interwencję i działanie lub zajęcie stanowiska przez…

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak powołał wskazane przez ZPP osoby do prac w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego. Ze struktur ZPP Wielkopolska, Witold Solski został wice przewodniczącym WDRS’u i wszedł do prezydium organu. Adam Baraniecki i Zbigniew Niemczewski reprezentując reprezentatywną organizację pracodawców należą do grona budującego WRDS, kontynuującego  prace komisji trójstronnej. umww.pl/wojewodzka-rada-dialogu-spolecznego-w-poznaniu O pracach Rady będziemy…

Zwyczajne posiedzenie Rady Przedsiębiorców

W dniu 10 kwietnia 2019, w Sali Pod Kopułą odbyło się IV Zwyczajne posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Spotkanie w znacznej części poświęcone było praktyce stosowania zasad prawa przedsiębiorców przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. W trakcie wystąpienia Rzecznika przedsiębiorcy uzyskali zapewnienie, iż dołoży on wszelkich starań aby wypełnić wolę Premiera RP…