dobrowolny ZUS? Mamy taki postulat.

V nadzwyczajne posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców poświęcone było problematyce składek na ZUS. Rozpatrywana, na razie w gronie przedsiębiorców, propozycja Rzecznika o dobrowolności, wzorem Niemiec, składek dla przedsiębiorców spotkała się ze zrozumiałym poparciem zgromadzonych. Z przeprowadzonych przez Warsaw Enterprise Institute badań wynika, że mali i średni przedsiębiorcy za szczególnie dotkliwą uznają…