Powołanie Witolda Solskiego w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Poznaniu

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Poznaniu. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska uprzejmie komunikuje, że Starosta Poznański Pan Jan Grabkowski Zarządzeniem nr 42/2019 Starosty Poznańskiego z 13 maja 2019 roku powołał Pana Witolda Solskiego w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Poznaniu na kadencję 2019 – 2023. Zgodnie z umocowaniem wynikającym w szczególności z zapisów Ustawy…