Pracownicze Plany Kapitałowe w natarciu

Warsaw Enterprise Institute zorganizował w dniu 23 maja w Warszawie spotkanie na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych. Gościem był Robert Zapotoczny – szef PFR Portal PPK Sp. z o.o. – instytucji odpowiadającej za organizację, informację i promocję pracowniczych planów kapitałowych.  Po raz kolejny już mamy do czynienia z próbą wprowadzenia mechanizmów nakłaniających pracowników do długoterminowego oszczędzania z przeznaczeniem…