Czerwcowe posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu

Z czym kojarzyć ma się wrzesień? W czerwcowej spiekocie miała miejsce gorąca dyskusja o edukacji, rekrutacji i kształceniu. Za nami plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu. W merytorycznej dyskusji, w sporze o kształt szkolnictwa z początkiem zbliżającego się nowego roku szkolnego, udział wzięli członkowie WRRP i przede wszystkim reprezentanci: związków zawodowych nauczycieli, samorządu…

Posiedzenie plenarne WRDS 2019-06-25

Uczestniczyliśmy w obradach Prezydium i w posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Na spotkanie zostali zaproszeni znamienici goście ze świata polityki, Urzędu Marszałkowskiego i Magistratu. Przedmiotem obrad była strategia Wielkopolski do 2030 roku oraz aktualne działania przeciwdziałania SMOG-owi. Wypowiedzi zostaną usystematyzowane i jesienią przedstawione będą w ujednoliconej formie jako stanowiska Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w…

Powiatowa Rada Rynku Pracy

W PUP skończyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Było ciekawie i merytorycznie. Wśród gości, którzy uświetnili spotkanie był i Pan Starosta. Każda rozmowa o konkretach wiele wielu uczy. Prezes ZPP Wielkopolska otrzymał z rąk Starosty powołanie w skład PRRP.

ZPP zaprasza na warsztaty

Ustawa a zobowiązania przedsiębiorcy Ustawa o przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 25 czerwca 2019 r., godz. 10:00 – 12:30 Świetlica Wolności, ul. Nowy Świat 6/12C, Warszawa

Warsztaty „Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2030”

Głos ZPP Wielkopolska był wyraźnie słyszalny podczas warsztatu diagnostycznego: „Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2030” organizowanego przez Departament Rozwoju Regionalnego Województwa Urzędu Marszałkowskiego. Członek Rady Nadzorczej Marceli Kwaśniewski pracując w grupie „Przedsiębiorczość i Edukacja” zwracał uwagę na konieczność zawarcia w Strategii instrumentów finansowych wspierających wielkopolskie firmy dążące ku Przemysłowi 4.0, wzmocnieniu sieci IOB w…

Bezpieczny arbitraż – zasłyszane na konferencji

„Budowanie bezpieczeństwa w arbitrażu”, oto tytuł międzynarodowej konferencji prowadzonej w wieloletnim cyklu – arbitraż i mediacja w praktyce. Wystąpiło wielu mówców z kilku krajów rozsypanych w Euroazji. Wśród uczestników widoczni byli politycy, samorządowcy, arbitrzy, mediatorzy i skromna reprezentacja przedsiębiorców wśród których Prezes ZPP Wielkopolska. Wystąpienia i dyskusje były inspirujące. Spory pomiędzy Państwami, korporacjami i firmami…

trosko przedsiębiorców

Piątka trosk wielkopolskich MSP w połowie 2019 roku

Przez pierwsze półrocze 2019 roku Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska badał z jakimi problemami stykają się firmy i co jest zdaniem biznesmenów największym kłopotem w prowadzeniu interesów. Badaniem objęto dużą różnorodną grupę firm z sektora małych i średnich przedsiębiorców. Informacje pozyskiwano w trakcie swobodnych rozmów z wykorzystaniem formuły niesformalizowanych pogłębionych wywiadów. Ten model i metodologia…