Biznes leży

Ministerstwo Technologii i Przedsiębiorczości zorganizowało na MTP Forum Sukcesu Polskiego Biznesu 1989 – 2019. Wypowiedziano wiele pięknych górnolotnych słów. Obecni byli przedstawiciele władz i instytucji otoczenia biznesu. W czasie forum głos zabrali przedstawiciele Korpusu Dyplomatycznego. Ze strony przedsiębiorców w pracach przygotowania i wsparcia wydarzenia swój wkład wnieśli: Polska Izba Biznesu – Wielkopolska Izba Gospodarcza, Federacja…