Zielony czy niebieski? Misie niebieskie czy zielone …

Rozmawiamy w Wielkopolsce o sensie i przyszłości związku. Logo skrywa wartości, niesie symbole, kultywuje rytuały, wspomina bohaterów, wdrukowuje automatyzm społecznych procedur. Patrząc poprzez czyny ku celom, opowiedzmy się proszę za jednym z kolorów misia. Emocja znaku zaklęta jest w mimice. Nie jestem myśliwym, poprawcie mnie gdy błądzę, misie mają gęby? Przynajmniej graficy je uczłowieczając takowe…

Analiza debaty publicznej o uchwale Sądu Najwyższego

Fundacja Krakowski Instytut Prawa Karnego opublikowała analizę debaty publicznej na temat uchwały Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 roku sygn. BSA I-4110-1/20 opatrując ją następującym wstępem: „W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi uchwały Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r., sygn. BSA I-4110-1/20, dla uniknięcia chaosu informacyjnego przytaczamy pojawiające się w przestrzeni publicznej wypowiedzi…

ZWYCIĘSTWO NIE JEST WAŻNE – JEST NAJWAŻNIEJSZE!

Robocze, merytoryczne, konstruktywne, dalekowzroczne i optymistyczne spotkanie.  W budynku wzniesionym na PEWUKE, w scenografii stylowych mebli gdańskich, w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu rozmawiali Panowie: Prezes Jerzy Bartnik, Prezes Antoni Odzimek, Prezes Stanisław Marczak, Prezes Witold Solski i Dyrektor Tomasz Wika.  Jesteśmy ludźmi czynu. Wolimy działać i drążyć skałę oporu niż jątrzyć zadry i…

Mediacja w medycynie

„Mediacja w medycynie” to dwudniowa konferencja w Krakowie z udziałem przedstawicieli środowiska lekarskiego i prawniczego. Wnioski z niej płyną paradoksalne; struktura funkcjonowania sądu lekarskiego sprawia, że lekarzom mediacja się nie opłaca. Między innymi dlatego, że mediacje można prowadzić dopiero po postawieniu lekarzowi zarzutów przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Tymczasem lekarz to też człowiek i nie będzie…

Przestrzeń miasta – spotkanie z Prezydentem Bartoszem Gussem

Przedsiębiorcy działają w przestrzeni trudno zatem się dziwić, że są jej kształtowaniem zainteresowani. 23 stycznia w Poznaniu przedsiębiorcy, a wśród nich również Witold Solski – Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska,  spotkali się z odpowiedzialnym za miejską przestrzeń Zastępcą Prezydenta Miasta Poznania Panem Bartoszem Gussem oraz dyrektorami poszczególnych wydziałów i biur Urzędu Miasta.  Wydawałoby się,…

Spotkanie Noworoczne z Wojewodą Wielkopolskim

Wojewodą Wielkopolskim jest Pan Łukasz Mikołajczyk. Wojewoda wręczył medale „Ad Perpetum Rei Memoriam” trojgu laureatów, osobom szczególnie ważnym dla regionu, których praca zawodowa i społeczna oraz dorobek życiowy przyczynił się do rozwoju Wielkopolski. Uhonorowana została Pani Rektor Akademii Muzycznej prof. Halina Lorkowska, lekarz i społecznik dr Marian Fluder oraz dyrektor Poznańskiego Oddziału IPN dr Rafał…

Spotkanie z Panią Minister Jadwigą Emilewicz

Pani Jadwiga Emilewicz jest człowiekiem świadomym odpowiedzialności za wypowiedziane słowa i konsekwencji własnych decyzji. Mądrość to cnota umiejętności scalania prawdy z dobrem. Otwarta rozmowa daje szansę na koncyliacyjne rozwiązywanie sporów. W biurze poselskim w Poznaniu rozmawialiśmy o przyszłości przedsiębiorczości. Szczerość pozwala wymienić się refleksjami o bieżącej recenzji otaczającej nas rzeczywistości. Skromny Minister potrafi słuchać i…

11.01.2020 : KONFEDERACJA

Poznańskie prawybory kandydata Konfederacji na kandydata w majowych wyborach prezydenckich. Kiedy ktoś idzie po schodach to nie wiemy czy wchodzi czy schodzi. Wśród uczestników zjazdu przeważali ludzie młodzi, entuzjastyczni, szczerze patriotyczni i co istotne widzący swą przyszłość związaną z Polską. Błędem dzierżącego władzę pokolenia będzie zmarnowanie bądź zmanipulowanie owego, do budowania własnej ojczyzny, zapału. Wybrałem…

Wielkopolanie mówią wieloma głosami i jednym językiem

„…warto myśleć, myślę, że każdy, kto myśli, tak właśnie myśli”. Przesympatyczne, twórcze i inspirujące spotkanie z Panią Dr Izabelą Hasińską, która jest Pełnomocnikiem Terenowym w Wielkopolsce Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Poznań łączy ludzi. Od czasu, gdy pomiędzy Wartą i Notecią połączyły się plemiona w Polską Państwowość, myślimy tutaj o wspólnocie, krytykując podziały plemienne.…

Spotkanie Noworoczne Województwa Wielkopolskiego

Motyle pamięci poderwały nas by stojąc uczcić pamięć ś.p. prof. Jacka Łuczaka i wyrazić hołd Jego dziełu i ludziom tworzącym Zespół Hospicjum Palium. Wielkopolską nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego przyznano zespołowi pracowników i woluntariuszy oddziału opieki paliatywnej, które reprezentowane było przez Panie Barbarę Grochal, Elżbietę Tomaszewską i Pana ordynatora dr hab. Macieja Sopatę. Gest wdzięczności za…