Oczko Prezydenta 2020, czyli 21 pytań ZPP Wielkopolska do kandydatów

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska, w związku z wyborami prezydenckimi, zwrócił się do kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą  o udzielenie pisemnej odpowiedzi na pytania nurtujące środowiska gospodarcze i mieszkańców kraju. Poniżej zamieszczamy treść 21 pytań wysłanych do każdego kandydata. Nadesłane odpowiedzi zamieścimy na początku kwietnia. Czy Pani/Pana zdaniem zapisy Konstytucji RP są…

Koncept obowiązku przynależności przedsiębiorcy do Izby Samorządowej

Przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji pozarządowych z terenu Wielkopolski, z udziałem Jacka Bogusławskiego z Urzędu Marszałkowskiego dyskutowali z prof. Robertem Kmieciakiem o projekcie Ustawy powstałym na Wydziale Nauk Politycznych w UAM. Poniżej można pobrać plik projektu inicjatywy: Pożądany kierunek zmian samorządu przedsiębiorców. Robert w ubiegłym wieku był moim kolegą w klasie matematycznej LO. Osobiście nadal się bardzo…

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

Święto odwołuje się do Dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudzkiego „o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami”. Obchodzone jest corocznie 27 stycznia, na mocy ustawy „o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.” Nie należy go mylić z Dniem Pracownika Socjalnego, który obchodzony jest 21 listopada. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zaprosił Witolda Solskiego…

GUS o MŚP o liczbie pracujących do 9 osób

GUS o MŚP w 2018 roku – kto czyta mniej błądzi. Prosimy o Wasze opinie czy tak się czujecie jak w obrazkach? Nasze recenzja zostanie opublikowana, gdy spłyną Wasze recepcje. Dzialalnosc_przedsiebiorstw_o_liczbie_pracujacych_do_9_osob_w_2018.pdf

Rozlicz swój PIT w Poznaniu

Przyłączamy się do akcji Miasta Poznań zachęcającej do rozliczania podatku dochodowego PIT w mieście Poznań. Pismo skierowane do ZPP Wielkopolska. Więcej informacji na stronie: glanc.poznan.pl.

Od cukru, mięsa, powietrza i wody …

Od dawna znana jest mantra „od powietrza, głodu, ognia i wojny…”. Trwożymy się przed klęskami elementarnymi bo jesteśmy ludźmi. Nie o śmierci i nie o teodycei. Współczujemy cierpiącym, porusza nas cierpienie, najbardziej wrażliwi jesteśmy na cierpienie własne. Z ostrożności i dla różnorodności wartości weźmy w nawias epistemologiczny aksjologię katolicką i subiektywny egocentryzm. Podstawowe normy cywilizacyjne…

IV Wielkopolski Kongres Prawa Zamówień Publicznych

Serdecznie zapraszamy na  IV Wielkopolski Kongres Prawa Zamówień Publicznych, który odbędzie  się w Poznaniu (2 marca 2020 r.). W czasie konferencji wybitni eksperci omówią najistotniejsze dla przedsiębiorców zmiany wynikające z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska objął Kongres Honorowym Patronatem. Rabat na udział dla członków ZPP Wielkopolska w wysokości 10%. Każdy…

Filip z konopi

Konopie przemysłowe, to świetny przykład z lekka schizofrenicznej polityki gospodarczej naszego państwa, o czym z zapałem dyskutował dziś (5.02.2020)  także poseł Liroy Marzec podczas spotkania Stałej Podkomisji ds. Biogospodarki i Innowacyjności w Rolnictwie z producentami i przetwórcami konopi. Inicjatorem spotkania w Sejmie był poseł Jarosław Sachajko, który dzielnie wspiera producentów w walce z taką instytucją…