IV Wielkopolski Kongres Prawa Zamówień Publicznych

Serdecznie zapraszamy na  IV Wielkopolski Kongres Prawa Zamówień Publicznych, który odbędzie  się w Poznaniu (2 marca 2020 r.). W czasie konferencji wybitni eksperci omówią najistotniejsze dla przedsiębiorców zmiany wynikające z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska objął Kongres Honorowym Patronatem. Rabat na udział dla członków ZPP Wielkopolska w wysokości 10%. Każdy…