Od cukru, mięsa, powietrza i wody …

Od dawna znana jest mantra „od powietrza, głodu, ognia i wojny…”. Trwożymy się przed klęskami elementarnymi bo jesteśmy ludźmi. Nie o śmierci i nie o teodycei. Współczujemy cierpiącym, porusza nas cierpienie, najbardziej wrażliwi jesteśmy na cierpienie własne. Z ostrożności i dla różnorodności wartości weźmy w nawias epistemologiczny aksjologię katolicką i subiektywny egocentryzm. Podstawowe normy cywilizacyjne…