Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

Święto odwołuje się do Dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudzkiego „o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami”. Obchodzone jest corocznie 27 stycznia, na mocy ustawy „o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.” Nie należy go mylić z Dniem Pracownika Socjalnego, który obchodzony jest 21 listopada. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zaprosił Witolda Solskiego…