Koncept obowiązku przynależności przedsiębiorcy do Izby Samorządowej

Przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji pozarządowych z terenu Wielkopolski, z udziałem Jacka Bogusławskiego z Urzędu Marszałkowskiego dyskutowali z prof. Robertem Kmieciakiem o projekcie Ustawy powstałym na Wydziale Nauk Politycznych w UAM. Poniżej można pobrać plik projektu inicjatywy: Pożądany kierunek zmian samorządu przedsiębiorców. Robert w ubiegłym wieku był moim kolegą w klasie matematycznej LO. Osobiście nadal się bardzo…