Taki mamy klimat

PIS – mem (pismem) z dnia 17 lutego 2020 roku, a zatem datowanym jeszcze przed oficjalnym uznaniem przez władze naszego kraju zagrożenia epidemicznego nie tylko za realne, ale i poważne, Minister Klimatu oraz Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, zwrócili się do Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego z prośbą o organizację debaty i sformułowanie stanowiska, na temat  praktycznych…

Stanowisko ZPP Wielkopolska nt. Neutralności klimatycznej 2050

Z ostrożności, że mimo skutków gospodarczych i społecznych wywołanych pandemią koronawirusa nadal będzie prowadzona w krajach Unii Europejskiej polityka „proziemska”, by nie napisać nieziemska, składamy stanowisko Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska nt. Neutralności klimatycznej w 2050 roku. Prezentujemy naszą hasłową odpowiedź na pięć pytań, postawionych przez Ministerstwo Klimatu i Radę Dialogu Społecznego, w piśmie z…

Odpowiedź Pani min. J.Emilewicz na List Otwarty ZPP Wielkopolska

Publikujemy odpowiedź Pani Minister Jadwigi Emilewicz na List Otwarty, który wystosowaliśmy do władz RP kilka dni temu w związku z pandemią koronawirusa. Szanowny Panie Prezesie, Na samym wstępie chciałabym podziękować Związkowi Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolski za włączenie się do prac nad ustawą i przekazanie Państwa postulatów w liście otwartym. Zależy mi, jako posłance z Wielkopolski…

Rząd wymiata

Uderzeni pandemią z ufnością przyjęliśmy specustawę o zapobieganiu chorobie koranawirusa. Rząd przygotował ją w lutym a w marcu pospiesznie w kilka dni od okazania społeczeństwu została przyjęta przez Parlament. Zrządzeniem losu usunięto paragraf 13, w którym zwalniano Skarb Państwa z obowiązków odszkodowawczych za skutki gospodarcze walki z zarazą. Już po kilku dniach przepisy wymagały zmian.…

List otwarty Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska do władz RP

Pan Prezydent Andrzej Duda Pan Premier Mateusz Morawiecki, Pan Premier Jacek Sasin Pani Minister Jadwiga Emilewicz Pan Prezes Jarosław Kaczyński Szanowni Państwo, Trwa zaraza. Pandemia spowoduje kryzys gospodarczy. Władza, to ciężar obowiązku. Podjęcie decyzji i ich zaniechanie będzie miało doniosłe konsekwencje. W czasie walki liczą się strategia, szybkość reagowania, sprawność organizacyjna oraz zasoby. W imieniu…

Wirus destrukcyjnego prawa toczy polską gospodarkę

W piątkowy wieczór do Związku doręczone zostały rządowe propozycje specjalnych regulacji, ratujących gospodarkę przed katastrofalnymi skutkami epidemii koronawirusa. Na zajęcie stanowiska i zgłoszenie uwag pozostawiono nam czas do soboty 21 marca 2020 roku. Jeden dzień, aby merytorycznie odnieść się do blisko dwustu stron tekstu prawniczego. Damy radę. Umiesz liczyć licz na siebie. Doszło już do…

BDO, czyli Bardzo Dużo Obowiązków

Baza danych o odpadach jest także bazą danych o firmach i przedsiębiorcach. Państwo i tym razem wyręcza się przedsiębiorcami. Przygotowano przepisy i narzędzia, które zawodzą i muszą być interwencyjnie sztukowane. Szacuje się, że wpływy finansowe z opłat do budżetu kraju wynosić będą pięć miliardów złotych rocznie. Zapłaci je społeczeństwo w cenach towarów i usług. Ile?…

Obowiązkowa mediacja – pułapka dla frankowiczów?

Tekst sprawia wrażenie rzetelnego, ale takim nie jest. Choć może tak być, jak sugeruje się w artykule, to jednak trzeba pamiętać, że zadaniem mediatora jest weryfikacja zgodnie z własną wiedzą i przekonaniem celu prowadzenia mediacji przez strony. Jeśli jedna z nich traktuje ją jako działania pozorne, element negocjacji lub zmierzające do powstania szkody drugiej strony,…

Nowe Prawo Zamówień Publicznych – Kongres w Poznaniu

Zamawiający tak przykręcili śrubę, że nikt nie chce brać udziału w przetargach na zamówieniach publiczne – to smętny wniosek z IV Wielkopolskiego Kongresu Prawa Zamówień Publicznych, który odbył się w Poznaniu. Dzieje się tak z dwóch powodów – wyjaśniał Dariusz Koba, jeden z zaproszonych prelegentów – Państwo chce przerzucić na zleceniobiorców odpowiedzialność za wszystko, co…

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca to Święto Narodowego Dnia Pamięci Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych. Podczas uroczystości głównych, pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu, kwiaty w imieniu ZPP Wielkopolska złożył Prezes Witold Solski. Cześć Ich Pamięci. Bohaterowie, trwając w prawdzie i przy wartościach, za Ojczyznę poświęcili własne życie.