Taki mamy klimat

PIS – mem (pismem) z dnia 17 lutego 2020 roku, a zatem datowanym jeszcze przed oficjalnym uznaniem przez władze naszego kraju zagrożenia epidemicznego nie tylko za realne, ale i poważne, Minister Klimatu oraz Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, zwrócili się do Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego z prośbą o organizację debaty i sformułowanie stanowiska, na temat  praktycznych…