Wszystko, dużo i bez końca – rekonstrukcji rządu

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców na terenie Wielkopolski przeprowadził wśród swoich członków badanie sondażowe. Wywiad ankietowy prowadzony był w dniu 23 sierpnia, telefonicznie ze wsparciem komputerowym. Przeanalizowaliśmy typowania liderów firm. Prognozujemy ruchy na giełdzie nazwisk aktualnego składu rządu w perspektywie zapowiadanej jego wrześniowej rekonstrukcji. Pamiętajmy, że w szorstkiej przyjaźni tzw. prawicy, to PIS ma dotacje i…

Odpowiedź MSZ w sprawie cichej dyplomacji i analiz możliwości rozpadu wspólnoty europejskiej

Kto pyta, nie błądzi. Po czasie oczekiwania i peregrynacji po politycznych gabinetach, ZPP Wielkopolska, nawet Prezes Solski imiennie, otrzymał odpowiedź na skierowane do Ministra Spraw Zagranicznych pytania. Wiemy wiele choć nie wiele lecz w sam raz – jak głosi piosenka. Informacja publiczna, którą nam udostępniono, przedstawia się następująco. Tak, członkostwem Polski w Unii Europejskiej zajmuje…

10 postulatów MŚP do Premiera

Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów RP na ręce RMŚP Pana Adama Abramowicza W związku z inicjatywą Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców stworzenia listy najważniejszych postulatów, których wdrożenie wpłynie pozytywnie na klimat prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju p o p i e r a m 10 postulatów zredagowanych przedstawionych przez Rzecznika. Po wejściu w…

Bankructwo państwa

W ostatnich dwustu latach obserwowaliśmy na świecie ponad 250 bankructw państw. Niektóre z nich bankrutowały kilkukrotnie, a około 70 razy państwa wstrzymywały wypłatę należności wobec swoich obywateli. Statystycznie co trzy lata, w jakimś kraju, władza okradła swych podatników. Bankructwo i niewypłacalność, to terminy ekonomiczne a upadłość to termin prawny. Z bankructwem państwa mamy do czynienia,…