Powszechny Samorząd Gospodarczy

Ruch Społeczny Powszechnego Samorządu Gospodarczego /RS-PSG/ rozpoczyna działania związane z wprowadzeniem do Sejmu ustawy przywracającej w Polsce PSG. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest zgłoszenie do Marszałka Sejmu Społecznej Inicjatywy Ustawodawczej z propozycją ustawy i listą osób popierających ten pomysł /min 1000 podpisów/ oraz skład imienny zawiązanego Komitetu. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie…

Biuro Regionalne PARP w Poznaniu zaprasza do udziału w projekcie System wczesnego ostrzegania MŚP

System wczesnego ostrzegania to projekt skierowany do wszystkich mikro-, małych i średnich firm działających na terenie Polski, które przechodzą okresowe trudności. Pomaga przede wszystkim ustalić źródło i przyczyny złej kondycji przedsiębiorstwa, a w dalszym kroku oferuje najlepiej dopasowane narzędzia do ich rozwiązania. Przedsiębiorca, który zgłosi się do Projektu będzie mógł uzyskać pomoc finansową ze wskazaniem…

XXX Forum Ekonomiczne – Zaproszenie Witolda Solskiego

W dniach 7-9 Września 2021 odbędzie się XXX Forum Ekonomiczne pod hasłem: „Europa w poszukiwaniu przywództwa„, na które został zaproszony Witold Solski, Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolski. Treścią aktywności Witolda Solskiego podczas Forum będą Prawa człowieka w biznesie. Szczegóły zaproszenia: XXX Forum Ekonomiczne – Zaproszenie

Demokracja, to także wysiłek i odpowiedzialność

O Wielkopolsce, o elektrowni atomowej, o stepowieniu, o bezrobociu, o zagłębiu wodorowym, o odbudowie po zarazie, o demokracji, o wspólnocie, o przyszłości, o nas. Na zdjęciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego stoją włodarze organu oraz członkowie WR30. Witold Solski jest wśród osób reprezentujących Wielkopolan i doradzających samorządowi lokalnemu w kluczowych, dla rozwoju i przyszłości regionu, kwestiach.