page1image4916240

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Teologiczny
ul. Wieżowa 2/4
61-111 Poznań

page1image4916448Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Poznański sp. z o.o.

ul. Składowa 12/5
61-897 Poznań
mail: tg.sokol.pn@gmail.com
tel: +48 608 381 608

page1image4916864 Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne

ul. Bernardyńska 3,
31-018 Kraków

Sympozjum Naukowe

RODZINA – TRADYCJA – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

POZNAŃ: 20 MARCA 2021 ROKU

Sympozjum wyłącznie online! Transmisja dostępna będzie na kanale YT: https://www.youtube.com/user/Blogpressportal

Wprowadzenie

10.00: Słowo Otwarcia: ks. prof. UAM dr hab. Paweł Wygralak, Dziekan Wydziału Teologicznego UAM

10.10: Słowo Wprowadzenia: Katarzyna Kosakowska, Prezes TG Sokół Poznański, ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba MSF

Sesja 1.
Prowadzący: prof. UKW dr hab. Paweł Trzos (UKW Bydgoszcz)

10.20: ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba MSF (UAM Poznań), Rodzina fundamentem społeczeństwa i normą cywilizacji

10.40: Wiesław Gajewski (FCS Bydgoszcz), Małżeństwo tajemnica to wielka. Aspekt antropologiczno-egzystencjalny

11.00: dr hab. Monika Waluś (UKSW Warszawa), Znaczenie i odpowiedzialność matek w rodzinie i tradycji polskiej XVIII-XIX wieku

11.20: dr Bożena Bassa (IśR Łomianki), Rodzina miejscem przekazu zasad dobrego życia 11.40: dr Hubert Pilarczyk (UAM Poznań), Dojrzałość osób przygotowujących się do sakramentu małżeństwa 12.00: Dyskusja

13.00: Przerwa obiadowa

Sesja 2.
Prowadzący: ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba MSF (UAM Poznań)

14.30: prof. UKW dr hab. Paweł Trzos (UKW Bydgoszcz), Dziecko w rodzinie wobec potrzeby piękna

14.40: dr Natasza Doiczman-Łoboda (UAM Poznań), Rola rozłąki w relacjach z rodzicem migrantem – momenty przełomowe w życiu rodziny transnarodowej

15.00: prof. UAM dr hab. Remigiusz Ciesielski (UAM Poznań), W lustrze pandemicznych zdarzeń. Rozumienie i znaczenie rodziny wśród polskich katolików w początkach pandemii covid (maj – wrzesień 2019)

15.20: Piotr Guzdek (UO Opole), Zagrożenia medialnej katechezy rodzin w dobie pandemii. Casus chrystologii ks. Piotra Natanka

15.40: Dyskusja
16.00: Przerwa kawowa

Sesja 3.
Prowadzący: prof. UAM dr hab. Remigiusz Ciesielski (UAM Poznań)

16.30: ks. prof. KUL dr hab. Mirosław Brzeziński (KUL Lublin), Przekaz wiary i wartości w rodzinie w kontekście współczesnych wyzwań społecznych
16.50: prof. uczelni dr hab. Elżbieta Osewska (PWSZ Tarnów), Wychowanie do wiary w polskiej rodzinie: kryzys czy przemiana?
17.10: ks. prof. dr hab. Józef Stala (UPJPII Kraków), Wsparcie rodziny w procesie wychowania

Panel dyskusyjny: 17.30
Przekaz wiary i tradycji chrześcijańskiej w rodzinie
Prowadzący: Jacek Majcherek (Warszawa)
Uczestnicy: prof. uczelni dr hab. Elżbieta Osewska (PWSZ Tarnów), prof. UAM dr hab. Remigiusz Ciesielski (UAM Poznań), dr hab. Monika Waluś (UKSW Warszawa), ks. prof. KUL dr hab. Mirosław Brzeziński (KUL Lublin), ks. prof. dr hab. Józef Stala (UPJPII Kraków)

program sympozjum o rodzinie – poznań marzec 2021